Traktor Naslovna - СКУПШТИНА ОДЛУЧИЛА:  СЕЉАЦИ НЕ МОРАЈУ ПОНОВО ДА РЕГИСТРУЈУ ТРАКТОРЕ
ИСТАКНУТО ТРАКА

СКУПШТИНА ОДЛУЧИЛА: СЕЉАЦИ НЕ МОРАЈУ ПОНОВО ДА РЕГИСТРУЈУ ТРАКТОРЕ

Продужава се важење потврда о регистрацији возила намењених за пољопривредну производњу, усвојила је јуче Скупштина Србије. Потврде не престају да важе 3. априла, осим у случајевима промене власника, промене пребивалишта или других података. Измене су предложене, јер је велики број пољопривредника, око 493.000 власника возила, незадовољно законом, који је донет пре годину дана. Скупштина Србије […]