Tesla Sabac Klivlend - ДОКТОРКА НАДА МУЗИКОМ ПОВЕЗАЛА ТЕСЛУ, КЛИВЛЕНД И ШАБАЦ
АРТИКУЛИРАЊЕ ИСТАКНУТО РЕГИОН ТРАКА

ДОКТОРКА НАДА МУЗИКОМ ПОВЕЗАЛА ТЕСЛУ, КЛИВЛЕНД И ШАБАЦ

Дa музикa нeмa грaницa пoтврђeнo je нeдaвнo нa 10. кoнфeрeнциjи „У духу Teслe“, кoja je oдржaнa нa Meнхeтну у oргaнизaциjи Teслинe нaучнe фoндaциje из Филaдeлфиje. Свojу прeзeнтaциjу имaлa je и  др Нaдa Maртинoвић, вaнрeднa прoфeсoркa Унивeрзитeтa у Кливлeнду, кoja сe прe скoрo три дeцeниje oтиснулa из Шaпцa у Aмeрику,  a зaвршилa jу je  пeсмoм „Maмa“ […]

Naslovna Salai Tibor - ИНТЕРВЈУ: ПРОФЕСОРКА СНЕЖАНА ШАЛАИ ТИБОР - МАЛО ЈЕ ЧУВАРА МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ МАЧВЕ
"НА ГЛАС И БАС" ИСТАКНУТО ТРАКА

ИНТЕРВЈУ: ПРОФЕСОРКА СНЕЖАНА ШАЛАИ ТИБОР – МАЛО ЈЕ ЧУВАРА МУЗИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ МАЧВЕ

Снежана Шалаи Тибор је наставник музичке културе у ОШ“Вук Караџић“ Шабац (ИО Мачвански Причиновић) и наставник клавира у Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу. Посвећена музици доказала се, осим као наставник музичке културе и као аутор песама, пројеката, музичко-сценских приказа, радионица, рецензент је уџбеника Музичке културе, покретач, организатор и учесник бројних пројеката међу којима је и пројекат […]

Naslovna Projekat - НАЈМЛАЂИМА БЛИЖА МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА ЗАВИЧАЈА
"НА ГЛАС И БАС" ИСТАКНУТО ТРАКА

НАЈМЛАЂИМА БЛИЖА МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА ЗАВИЧАЈА

Пројекат „Звуци мога краја“ је пример како завичајна музичка традиција може да се приближи младима, у овом случају – најмлађима, ученицима основне школе. Пројекат је реализован од октобра 2020. до априла прошле године, а претходно је на Јавном позиву за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке који је упутио Центар за […]