Kod Zicine vikendice1 1 - Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Drina u stagnaciji, u pripravnosti ljudstvo i mehanizacija
ИСТАКНУТО ТРАКА

Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Drina u stagnaciji, u pripravnosti ljudstvo i mehanizacija

Dana 09.03.2016. godine sa početkom od 8 časova održana je druga vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije. U jednoj tački Dnevnog reda, komadant i načelnik Štaba izvršili su analizu trenutnog stanja na rekama Savi i Drini, i izvestili prisutne o preduzetim merama, kao i onim koje su u planu. Tom prilikom dat je pregled […]