Kod Zicine vikendice1 1 - Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Drina u stagnaciji, u pripravnosti ljudstvo i mehanizacija
ИСТАКНУТО ТРАКА

Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Drina u stagnaciji, u pripravnosti ljudstvo i mehanizacija

pin - Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Drina u stagnaciji, u pripravnosti ljudstvo i mehanizacija

Dana 09.03.2016. godine sa početkom od 8 časova održana je druga vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije.

U jednoj tački Dnevnog reda, komadant i načelnik Štaba izvršili su analizu trenutnog stanja na rekama Savi i Drini, i izvestili prisutne o preduzetim merama, kao i onim koje su u planu.

Tom prilikom dat je pregled lokacija u nebranjenom delu na koje su se navedeni vodotokovi izlili, uz zaključak da je trenutno stanje stabilno. Od preduzetih mera istaknuto je da je sa stručnim timom JVP „Srbijavoda“ i VP „Save“ Šabac , procenjena potreba preventivnih radova na nasipu u reonu „ Banovog Broda“ u dužini od oko 3 km. Radovi će se sprovesti nakon odluke JVP „ Srbijavode“.

Takođe preventivno će se delovati (prema proceni) sa MZ Prnjavor, na potezu Badovinci – Prnjavor, lokacije „Kurtovića ada“ i „6 reon“, na podizanju privremenog nasipa u dužini od oko 4 km, čime bi se sprečio eventualni prodor reke Drine dublje u teritoriju opštine prema MZ Očage. U tu svrhu u pripravnosti su mehanizacija i ljudstvo „Jugokopa“ Šabac, kao i VP „Sava“.

Istaknuto je da su mesne zajednice uz navedene reke u pripravnosti, naročito MZ Crna Bara gde se konstantno vrši izviđanje i praćenje promena na terenu, te uredno o tome obaveštava Štab.

Na kraju, zaključeno je da je trenutno stanje na teritoriji opštine Bogatić stabilno, a da će Štab za VS u narednom periodu konstantno pratiti dalje promene na terenu, te shodno tome i donositi dalje odluke i sprovoditi preventivne i operativne mere.

Obilaskom terena u MZ Crna Bara, u periodu između 11 i 14 časova, konstatovana je stagnacija i blago opadanje reke Drine na lokaciji  „Vasin šib“.

Procena je da je trenutno pod vodom oko 1000 ha u nebranjenoj zoni. Trenutno  na teritoriji opštine nema ugroženog stanovništva.

Related Images: