Svadba19 1000x642 - АДВОКАТ РАДОСАВ ШОБИЋ: ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ НЕ ДИСКРИМИНИШУ ЖЕНЕ
ЖИВОТ ТРАКА

АДВОКАТ РАДОСАВ ШОБИЋ: ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ НЕ ДИСКРИМИНИШУ ЖЕНЕ

У нe тaкo дaлeкoj прoшлoсти жeнe су, пo зaкoну и стрoгим пaтриjaрхaлним пoрoдичним oднoсимa, билe искључeнe из нaслeђивaњa имoвинe. Друштвeнe oкoлнoсти су сe прoмeнилe, oнe дaнaс мoгу дa oдлучуjу кo ћe дa нaслeди зeмљу или кућу, aли трaдициoнaлни стeрeoтипи  су тoликo дубoкo укoрeњeни  дa сe свaкa другa жeнa нa oстaвинскoj рaспрaви oдричe свoг дeлa нaслeдствa […]

Skupstina zene - ДА ЛИ СЕ ЖЕНЕ "ПЕТЉАЈУ У ПОЛИТИКУ" ИЛИ ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ УКЉУЧЕ У ПРОЦЕСЕ ОДЛУЧИВАЊА НА ЛОКАЛУ?
ИСТАКНУТО ТРАКА

ДА ЛИ СЕ ЖЕНЕ „ПЕТЉАЈУ У ПОЛИТИКУ“ ИЛИ ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ УКЉУЧЕ У ПРОЦЕСЕ ОДЛУЧИВАЊА НА ЛОКАЛУ?

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (34) Жене са села у политици на локалу и у процесима одлучивања – подручје су где је супротстављено политичко опредељење за постизање равноправности и – реалност. Свега пет посто жена су председници месних заједница (податак за подручје Републике Србије), а у општини Богатић – ни једна. На […]

Jurisic - НАКОН ТРАУМАТИЧНОГ ГУБИТКА ПОСЛА МИЛАНКА СЕ ПОСВЕТИЛА РАДУ У УДРУЖЕЊУ ЖЕНА
ИСТАКНУТО ТРАКА

НАКОН ТРАУМАТИЧНОГ ГУБИТКА ПОСЛА МИЛАНКА СЕ ПОСВЕТИЛА РАДУ У УДРУЖЕЊУ ЖЕНА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (24) Трговинско предузеће „Мачва“ је својевремено било гигант у малопродаји и велепродаји робе широке потрошње. Са продајним објектима у свим селима у општини Богатић и неколико у суседним општинама нестала је са тржишта 2007. године када је, после стечајног поступка проглашено банкротство. Само 46 радника је у […]

Naslovna Zene nezaposlenost - ЖЕНЕ СЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉАВАЈУ, А ЛАКШЕ ОСТАЈУ БЕЗ ПОСЛА
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЖЕНЕ СЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉАВАЈУ, А ЛАКШЕ ОСТАЈУ БЕЗ ПОСЛА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (23) У структури становништва у општини Богатић жене чине скоро половину. По статистичким подацима, на крају 2017. године има их 13335. Од укупног броја незапослених, жене су у већини – 1497 жена евидентирано је код Националне службе за запошљавање. У општини Богатић се још увек тешко долази […]

Zene - АКТИВИЗАМ ЖЕНА НА СЕЛУ: ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И ЕМАНЦИПАЦИЈЕ, НА МАРГИНИ ДРУШТВЕНИХ ЗБИВАЊА
ИСТАКНУТО ТРАКА

АКТИВИЗАМ ЖЕНА НА СЕЛУ: ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И ЕМАНЦИПАЦИЈЕ, НА МАРГИНИ ДРУШТВЕНИХ ЗБИВАЊА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (21) Активизам жена на селу промовише се са циљем њиховог активнијег укључивања у друштвену заједницу, процесе одлучивања, управљања, ангажовања који за циљ имају побољшање услова живота и истовремено унапређење њиховог положаја. Делом због слабог интересовања, делом због тога што су жене још увек највећи чувари патријархата, оне […]

Crnobarke u Ogaru - ЖЕНЕ ИЗ ЦРНЕ БАРЕ У СВОМ УДРУЖЕЊУ РАДЕ И ДРУЖЕ СЕ - ПРВЕ ДВЕ ГОДИНЕ "ЦРНОБАРКИ"
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЖЕНЕ ИЗ ЦРНЕ БАРЕ У СВОМ УДРУЖЕЊУ РАДЕ И ДРУЖЕ СЕ – ПРВЕ ДВЕ ГОДИНЕ „ЦРНОБАРКИ“

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (11) Удружeње жена „Црнoбaркe“ из Црне Бaре прославиће 27. октобра своју крсну славу, а неколико дана касније, 2. новембра обележити две године рада. Двaдeсeтaк жeнa – дoмaћицe, пeнзиoнeркe, нeзaпoслeнe, рaдницe, oкупљajу сe кaд зaвршe пoслoвe кoд кућe скoрo свaкoднeвнo у свojим прoстoриjaмa, кoje су дoбилe oд мeснe […]

Milica4 - ЖЕНЕ НА СЕЛУ: БЕЗ ПЛАТЕ РАДЕ ОД ЈУТРА ДО МРАКА
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ: БЕЗ ПЛАТЕ РАДЕ ОД ЈУТРА ДО МРАКА

[bws_googleplusone] ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (1)   ЗАНИМАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦА НАШЕ ДРУШТВО НЕ ПРЕПОЗНАЈЕ И НЕ ПРИЗНАЈЕ. У ТОМЕ СУ КОРЕНИ БРОЈНИХ ПРИМЕРА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА КОЈЕ ЖИВЕ И РАДЕ НА СЕЛУ.   Aко је равноправност полова, формално, загарантована, на сваком кораку се могу уочити да жене и мушкарци немају исти статус и […]