Asfaltiranje - Asfaltiranje počinje u martu
ТРАКА

Asfaltiranje počinje u martu

pin - Asfaltiranje počinje u martu

U martu počinje asfaltiranje puteva i ulica u nekoliko sela, a na jesen uređenje sportskih terena u tri osnovne škole. Iz budžeta Direkcije 10 milona dinara biće utrošeno za izradu planova i projekata sekundarne kanalizacione mreže i vodovoda.

Matija Milovanovic 300x225 - Asfaltiranje počinje u martu

Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju u ovoj godini raspolaže budžetom u iznosu 157,8 miliona dinara, od kojih će najveći deo, 61,5 miliona biti utrošen za putnu infrastrukturu.

– Za održavanje i zaštitu puteva koje obuhvata letnje krpljenje asfaltnog kolovoza, zimsko održavanje puteva, šljunčenje nekategorisanih puteva, sečenje šiblja na putnom zemljištu i održavanje saobraćajne signalizacije utrošiće se 31,5 miliona. Za izgradnju i rehabilitaciju puteva i ulica ove godine na raspolaganju je 30 miliona – ističu u Direkciji.

Direktor Matija Milovanović ističe da će, kao ranijih godina, asfaltiranje puteva i ulica biti realizovano u dva maha – prvo u martu i aprilu, a drugo na jesen. Uskoro će, kaže, biti objavljen tender za radove koji će početi u martu u Belotiću, Klenju, Očagama, Glušcima, Glogovcu i Dublju.

Ove godine neće biti novca u opštinskoj kasi za nastavak uređenja Ulice Mije Jovanovića, u kojoj su lane uređeni trotoari i parking do autobuske stanice. Takođe, i uređenje trotoara na desnoj strani Ulice Pavla Orlovića sačekaće neko „srećnije“ vreme sa više novca u budžetu.

– Od projekata opremanja javnog građevinskog zemljišta u 2016. godini očekuje nas rekonstrukcija vodovodne mreže, predškolske ustanove u Belotiću, parkinga ispred škole u Dublju i u jesenjoj sezoni uređenje sportskih terena u školama u Crnoj Bari i Salašu Crnobarskom i osvetljenja na školskom poligonu u Metkoviću.

– U budžetu Direkcije 10 miliona dinara je izdvojeno za izradu planova i projekata vodovoda i sekundarne kanalizacione mreže, kako bismo sa urađenim projektima bili spremni da konkurišemo za pomoć u realizaciji ovih kapitalnih projekata – dodaju u Direkciji.

Za programe zaštite životne sredine, Direkcija će utrošiti 4,5 miliona – 3 miliona za održavanje seoskih deponija i 1,5 miliona za čišćenje nelegalnih deponija. Od značajnijih rashoda, koji su povećani u odnosu na prošlu godinu, u Direkciji pominju utrošak i održavanje javne rasvete u Bogatiću i selima. Ovaj trošak bi trebalo da dostigne 25 miliona dinara. Dodatnih 2 miliona dinara biće izdvojeno za izgradu ulične javne rasvete.

– Materijalni troškovi i troškovi zarada su realno planirani, pri čemu se vodilo računa o štednji koliko god je to bilo moguće. Tako su ovi troškovi na nivou 13,3 miliona dinara – dodaju u Direkciji za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju.

D.G.

Related Images: