Psi lutalice e1691658545930 - PSI LUTALICE UJEDAJU - OPŠTINA PLAĆA
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ

PSI LUTALICE UJEDAJU – OPŠTINA PLAĆA

pin - PSI LUTALICE UJEDAJU - OPŠTINA PLAĆA

Ujedaju za 6 miliona dinara!

 

Svakodnevno širom Srbije napušteni psi ujedaju, sudovi presuđuju isplatu odštete, a lokalne samouprave iz svojih budžeta ih isplaćuju. Godinama je tako i ne zna se – dokle, iako su opštine i gradovi odredbama Zakona o dobrobiti životinja obavezne da zbrinjavaju napuštene pse i mačke. One tu obavezu ignorišu, iako se ne radi samo o zaštiti životinja i humanom postupanju sa njima, već i o zaštiti ljudi.

 

U Bogatiću i okolnim selima čopori napuštenih pasa su na javnim površinama, u školskim dvorištima… Napadaju, grizu, ugrožavaju učesnike u saobraćaju. Prijavljeno je i više upada u obore sa stokom.

Psi lutalice1 300x308 - PSI LUTALICE UJEDAJU - OPŠTINA PLAĆA
Za ujede pasa lutalice isplaćeno više od 6 miliona

Svakodnevno ih je sve više, kao što se uvećavaju i iznosi odštete koji se po poravnanju ili posle sudskog postupka isplaćuju građanima koje psi ujedu. Dok se ranijih godina iz opštinskog budžeta za odštete plaćalo oko četiri miliona, u prošloj godini ovaj iznos je premašio 6 miliona dinara.

Opštinska odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja, iako usvojena dve godine posle Zakona o dobrobiti životinja, po mišljenju Dušana Osećanskog, komunalnog inspektora, nije usaglašena sa zakonom. Zbog toga su u brojnim zahtevima građana koji se obraćaju smatrajući da komunalna inspekcija ima nadležnost, inspektoru „vezane ruke“.

– Zakonom je najveći deo odredbi propisao nadležnost republičkih organa, odnosno veterinarske inspekcije i resornog Ministarstva. Tako opština nema nadležnost kod najvažnije stavke, a to su uslovi za držanje životinja. Tu je potpuna nadležnst republičkih organa i opština praktično nema mogućnost da nekome zabrani da gaji životinje ako je ispunio uslove iz zakona – kaže Osećanski.

U još uvek važećoj opštinskoj odluci mesto su našle i pčele, koje svakako tu ne bi trebalo da budu, pa je prekršajni sud jednom odbio prijavu komualnog inspektora u sporu – zbog nenadležnosti.

Iako je Zakon je, kako tvrdi komunalni inspektor, lokalnim samoupravama dao malo nadležnosti, on su  – veoma značajne. Obaveza lokalnih samouprava je da se sistemski reši problem sterilizacijom, obeležavanjem, vakcinisanjem, zakonskom delatnosti odgajivača, izgradnjom prihvatilišta za pse i mačke. Sistemsko rešenje je, u mnogo čemu ostalo mrtvo slovo na papiru.

– Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama “Orka”, sa kojom sarađujemo, predložila je opštini da se na sveobuhvatan način pristupi rešavanju problema napuštenih životinja. Oni su ponudili izradu programa kontrole populacije napuštenih životinja. Naša opština bi bila prva u Srbiji koja bi na ovako sveobuhvatan način pristupila rešavanju problema napuštenih životinja – kaže Svetislav Rakić, pomoćnik predsednika Skupštine opštine.

Do tada zaposleni u  Veterinarskoj stanici u Bogatiću, koja poseduje registrovano prihvatilište, obavljaju poslove hvatanja napuštenih pasa. Posle vakcinacije, sterilizacije i trijaže, psi se vraćaju tamo gde su pronađeni. Od tada je njihov vlasnik Opština Bogatić

Related Images: