Skupstina 30 112016 - ЕКСПРЕСНО: ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УСВОЈИЛИ 25 ОДЛУКА ЗА 43 МИНУТА!
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЕКСПРЕСНО: ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УСВОЈИЛИ 25 ОДЛУКА ЗА 43 МИНУТА!

pin - ЕКСПРЕСНО: ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УСВОЈИЛИ 25 ОДЛУКА ЗА 43 МИНУТА!

Одборници Скупштине општине Богатић су данас усвојили 25 одлука 43 минута!

Половина усвојених одлука се односи на усаглашавање са новим законским прописима о буџетском систему и запосленим у локалној самоуправи, а друга половина на кадровске промене у школским одборима.

Предлоге одлука је образлагао Бранко Даниловић, начелник Општинске управе.

-Циљ свих измена је да општинска управа буде рационална и економична служба – рекао је Даниловић.

У Општинској управи максимално ће бити 123 радника у  три одељења и више одсека и служби. Након што је данас усвојена одлука о општинској управи, биће сачињена нова систематизација радних места и кадровски план.

Усвојене су одлуке о покретању ликвидације ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу“ и престанку рада Дирекције за пољопривреду.

PRESTAJU DA RADE DVE DIREKCIJE

Запослени из дирекција, осим директора, неће остати без посла, већ ће бити радници Општинске управе.

Због престанка рада дирекција, послови које су оне досад обављале посебном одлуком су пренети на општинску управу и ЈКП „Богатић“, а део попут одржавања путева биће поверени овлашћеним предузећима.

Д.Г.

 

Related Images: