Dabru srusena kuca Naslovna - Због рушења даброве "куће" булдожером - прекршајна пријава против председника Општине!
ИСТАКНУТО ТРАКА

Због рушења даброве „куће“ булдожером – прекршајна пријава против председника Општине!

pin - Због рушења даброве "куће" булдожером - прекршајна пријава против председника Општине!

[bws_googleplusone]

Након што су комуналци по налогу Штаба за ванредне ситуације булдожером срушили брану даброва на каналу за одводњавање у Богатићу,  инспектори за заштиту животне средине поднели су прекршајну пријаву против председника Општине Ненада Бесеровца, а Алијанса за заштиту природе, права животиња и права људи „Епар – Оипа Србија“ из Суботице најавила је подношење кривичних пријава. Иако су, чим се булдожер вратио у гаражу, даброви на истом месту почели да граде нову брану, стручњаци сматрају да је угрожено њихово станиште. Запрећена казна по Закону о заштити природе – од 500.000 до 2.000.000 динара

Како смо објавили, по наредби Мирољуба Станића, начелника Штаба за ванредне ситуације, радници ЈКП „Богатић“ су 27. октобра булдожером срушили брану даброва на каналу за одводњавање у Богатићу. То је учињено да би се спречило плављење оближњих њива, пошто су пољопривредници из овог потеса указивали на  проблем са повећањем нивоа воде у каналу. Услед његовог запушења на њивама су се појављивале подземне воде и сељаци нису могли да обаве сетву и скидање усева. Одлука да се обави чишћење канала донета је једногласно на седници Штаба за ванредне ситуације 20. октобра.

Суботичка Алијанска „Епар – Оипа Србија“ је рушење даброве „куће“ пријавила републичкој инспекцији за заштиту животне средине. Тврдили су да по Закону о заштити природе то није смело да се уради, јер су даброви строго заштићена врста глодара, те да је штета још већа због тога што долази зима. 

– Они дo зимe нeћe мoћи дa нaпрaвe нoвo стaбилнo склoништe, нeћe имaти хрaнидбeнe рeсурсe кojи су им уништeни у тoм склoништу и нeћe имaти бeзбeднo oкружeњe и “кућу” зa пoдмлaдaк, тe je штeтa пo дaбрoвe вишeслojнa, кумулaтивнa jeр сe прeнoси и нa пoдмлaдaк – навели су у пријави.

Даброви су по одласку булдожера одмах прионули на посао и направили нову брану. У то су се уверили и инспектори за заштиту животне средине, који су 4. новембра извршили ванредан инспекцијски преглед. Са две инспекторке из Шапца контроли је присуствовао и Ненад Секулић, стручни сарадник у Заводу за заштиту животне средине, који сматра да је рушење старе бране угрозило станиште заштићених животиња.

Републички инспектор за заштиту животне средине из Шапца је после теренске контроле и увида у документацију Штаба за ванредне ситуације (7. новембра) поднео захтев Прекршајном суду за покретање  пријаве против председника Општине Богатић Ненада Бесеровца, као одговорног лица (командант Штаба за ванредне ситуације).

Из суботичке Алијансе наговештавају да ће поднети кривичне пријаве против налогодаваца и извршилаца. Наводе да Општински штаб за ванредне ситуације није доставио доказ да су за плављење њива „криви“ даброви, зато што су на каналу саградили своју „кућу“. Брана и канал су пре могли да се запуше због огромне количине ђубрета које је вода нанела, а које су бахати људи бацали као на депонију.  Ако се канал не буде чистио поново би се могао јавити проблем.

– Дaбрoви су врсни грaдитeљи брaнa, нeпoгрeшивo oдрeђуjу нивeлaциjу вoдe прeмa oбaлaмa, a брaну грaдe сaмo тoликo дa би имaли дубину. Праве је од грaнa и прућa, кoje je увeк прoпуснo и вoдa крoз тo oтичe, нe зaпушaвa сe, нa тoj брaни нaслaжу гoмилe прућa кoje им служи кao jaзбинa. Јaзбинa je увeк нa сувoм, никaд сe нe пoтoпи, у њој складиште храну за зиму, а жeнкa нa свeт дoнoси млaдe – објашњавају у суботичкој Алијанси.

Републички инспектор за заштиту животне средине поднео је 8. новембра Прекршајном суду у Богатићу захтев за покретање прекршајне пријаве против председника Општине Богатић.

Рушењем даброве бране, наводе инспектори у записнику, прекршен је члан 74. Закона о заштити природе који регулише мере заштите строго заштићених дивљих врста. Прекршајни суд правном лицу може да изрекне казну од 500.000 до 2.000.000 динара.

Д. Грујић

Насловна фотографија: монтажа – дабар,фото извор званична веб презентације Општине Богатић

Related Images: