VECE sednica - О исплати једнократне новчане помоћи више не одлучује Општинско веће, него...
ИСТАКНУТО ТРАКА

О исплати једнократне новчане помоћи више не одлучује Општинско веће, него…

pin - О исплати једнократне новчане помоћи више не одлучује Општинско веће, него...

[bws_googleplusone display=“plusone,share“]

Две године, супротно закону и одлуци коју је усвојила Скупштина општине, о исплати једнократне новчане помоћи одлучивали чланови Општинског већа уместо надлежне установе – Центра за социјални рад 

 

Уместо да пишу захтев Општинском већу када се нађу у ситуацији када им затреба једнократна новчаном „инфузија“, грађани ће убудуће ово право остваривати у Центру за социјални рад.

Скупштина општине је на последњој седници одлучила да више није на снази одлука о праву на једнократну новчану помоћ (усвојена 2013. године) и правилници које је на основу ње усвојило Општинско веће. Убудуће, утврђивање права и исплату једнократне новчане помоћи спроводиће се само у Центру за социјални рад.

Тиме се, уствари, са закашњењем спроводе Закон о социјалној заштити који је прецизно прописао да поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи у Центру за социјални рад. Иако је пре две године локална скупштина усвојила одлуку о правима и услугама социјалне заштите усвојена, до прошлог месеца једнократну новчану помоћ је додељивало Општинско веће. Грађани су се писаним захтевом обраћали овом извршном органу чији чланови су на основу приложене документације гласали коме да се помоћ исплати.  

Међутим, према закону и одлуци, локална самоуправа могла је да одлучује само о једнократној помоћи  у натури.

Скупштинском одлуком од прошлог месеца је предвиђено да се сви захтеви који су раније упућени Општинском већу и о којима се није одлучивало проследе Центру за социјални рад.

Средства за исплату једнократне новчане помоћи и даље ће се обезбеђивати у општинском буџету. Износ не може да буде већи од просечне исплаћене зараде у општини.

Д.Г.

Related Images: