Porez naplata Naslovna - Опомена па принудна наплата: сваки трећи не плаћа порез на имовину
ИСТАКНУТО ТРАКА

Опомена па принудна наплата: сваки трећи не плаћа порез на имовину

pin - Опомена па принудна наплата: сваки трећи не плаћа порез на имовину

[bws_googleplusone display=“plusone,share“]

Локална пореска администрација је на 3908 адреса послала опомене за неплаћен порез на имовину из ранијих и ове године.

Захваљујући ажурирању базе пореских обвезника, од ове године се знатно увећао број грађана који су добили решења, али се увећао и број неплатиша.

Одсек локалне пореске администрације је проследио 11786 решења за порез на имовину и 9238 решења за таксу за заштиту животне средине, што значи да сваки трећи порески обвезник дугује.

– Пореским обвезницима је остављен рок од пет дана по пријему опомене да у одсеку расправе спорна питања и измире доспели дуг. Након тога покренуће се поступак принудне наплате – речено је у одсеку локалне пореске администрације.

Они позивају грађане да редовно измирују доспеле аконтације, како се дуговања не би увећавала. У овој години су доспеле за плаћање три аконтације, а последња доспева за плаћање 15. новембра.

Д.Г.

Related Images: