Stranke Naslovna e1700913099573 - О деци је реч - о овим појавама се не сме ћутати
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ ТРАКА

О деци је реч – о овим појавама се не сме ћутати

pin - О деци је реч - о овим појавама се не сме ћутати
[bws_googleplusone display=“plusone,share“]
Деца су најосетљивија узрасна категорија и последице могу бити веома озбиљне, без обзира на евидентиран проблем којем су изложена – оцена је у извештају о раду Центра за социјални рад.
Бројке изнете у овом документу указују на сложеност проблематике која је све актуелнија , посебно све чешћи случајеви  вршњачког насиља, делинквенције, нарушених породичних односа и у вези са тим злостављање и занемаривање деце. Иако смо релтивно мала средина, у области заштите деце и малолетника Центар за социјални рад има широку „лепезу“ проблема са којима се социјални радници сусрећу. Ту, око нас, је све више деце и малолетника који су у сукобу са законом, о чијим одрастању и васпитању се недовољно брину породице, деце која „срећу“ проналазе изван биолошке породице, а евидентирана су и два случаја трговине људима у којима су жртве била деца.

 

На евиденцији Центра се током 2016. године налазило 606 деце, што је више у односу на 2015. годину у којој је било 596 деце. У оквиру ове категорије најзаступљенији су корисници узраста 6-14 година којих има 397, потом 15-17 година којих има 227, знатно мање су заступљени корисници узраста 0-2 године којих на евиденцији има 109, док су најмање заступљени корисници узраста 3-5 година.

Највећи број деце (486) која се налазе на евиденцији Центра су деца чије су породице корисници новчане социјалне помоћи и других видова материјалних давања. Бројно знатно мање заступљена је категорија „остала деца“ (119) која не припадају ниједној од понуђених категорија али су се нашла у стању социјалне потребе. Следећа категорија по заступљености су деца са проблемима у понашању и сукобу са законом (64).  У оквиру поменуте категорије најчешће заступљено је испољавање вршњачког насиља, као и саобраћајни прекршаји. Нешто мање заступљена категорија су деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права (47), потом деца жртве насиља и занемаривања (40). Подједнак је број заступљености деце која су под старатељством и деце са неадекватним родитељским старањем (33). Забрињавајући је податак да су током 2016. године евидентирана два случаја у којима су деца била жртве трговине људима.

 

Остваривање права на сигурност и безбедност детета

 

У току 2016. године из биолошке породице је издвојено шесторо деце, једно узраста до две године, троје узраста 3-5 година и двоје узаста 15-17 година. Разлози измештања деце су одсуство родитељског старања, неадекватно родитељско старање, насиље над  децом и остали разлози. Након измештања из биолошке породице, двоје деце је измештено код сродника, двоје у другу породицу и двоје у дом. Укупан број деце корисника породичног смештаја (пренети и нови) у току 2016. године износио је 21, од чега је најзаступљенија узрасна категорија (10 корисника) од 6-14 година.

 

Породични односи

 

Укупно је у току 2016. године урађен 31 извештај налаза и стручног мишљења на захтев суда у којима се одлучује о заштити права детета, вршењу односно лишењу родитељског права.

На евиденцији Центра се налази пријављених 14случајева породичног и партнерског насиља од чега је најзаступљеније физичко насиље (10), занемаривање (2), психичко насиље (1) и сексуално насиље (1). Пријаве су најчешће поднете од стране полиције или других јавних установа (вртић, школа, дом здравља), док је најмање заступљена пријава од стране жртве или другог члана породице.

Најчешћи предузети поступци у случајевима заштите деце од насиља у породици су материјална подршка, правна, саветодавна подршка детету и родитељима.

 

Послови заштите малолетника

 

На евиденцији Центра се у 2016. години налазило 9 малолетника са испољеним проблемима у понашању и 51 због сукоба са законом. Васпитна мера појачаног надзора је изречена за 3 малолетника, и то за двоје појачан надзор од стране органа старатељства и једна мера појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитање и образовање малолетника.

Related Images: