Marihuana - СВАКИ ЧЕТВРТИ СРЕДЊОШКОЛАЦ ПРОБАО МАРИХУАНУ, СВАКИ ТРЕЋИ ПИЈЕ АЛКОХОЛ!
projekat ПОГЛЕДИ

СВАКИ ЧЕТВРТИ СРЕДЊОШКОЛАЦ ПРОБАО МАРИХУАНУ, СВАКИ ТРЕЋИ ПИЈЕ АЛКОХОЛ!

pin - СВАКИ ЧЕТВРТИ СРЕДЊОШКОЛАЦ ПРОБАО МАРИХУАНУ, СВАКИ ТРЕЋИ ПИЈЕ АЛКОХОЛ!

Сваки четврти средњошколац је пробао марихуану, сваки пети пуши, а сваки трећи користи алкохол. Више него забрињавајући резултати истраживања које је прошле године спровео Институт друштвених наука, потврђује да се млади у великој мери не одупиру пороцима.

Истраживање је спроведно у 45 средњих школа, на 3488 ученика.

Споменуто истраживање опомиње на све присутнију злоупотребу дувана, алкохола и дроге међу младима. Тако, од трећине средњошколаца који користе алкохол 3 одсто пије свакодневно, чак петина средњошколаца пуши,  четвртина  је пробала марихуану, осам одсто је редовно користи, а десет одсто неку другу другу.

Колико су млади информисани о штетности дувана, алкохола и дрога?

Утисак је веома мало, с обзиром да највише информација добијају од својих вршњака. Стручњаци сматрају да управо због недовољне информисаности све више младих рано улази у свет порока.

Они немају сазнања о последицама, сматрају да су синтетске дроге безопасне или мање опасне, имају погрешну представу да су широм света дроге легално досупне, а нарочито је забрињавајуће што мали број средњошколаца о пороцима не разговара са родитељима.

Поверење између деце и родитеља би требало да се још више унапређује јер родитељи имају најважнију улогу у оснаживању младих да се супротставе негативним утицајима вршњака и друштва. Ово истраживање је показало да само трећина средњошколаца разговара са родитељима када имају неки проблем, а 45 одсто се изјаснило да има лошу комуникацију са родитељима. Више од 70 одсто испитаника изјаснило се да их родитељи недовољно слушају.

Родитељи треба да разговарају са децом, није довољно да им само причају, а  деца буду пуки слушаоци. Они морају да подстичу дијалог са децом, да „испитају“ њихове ставове о животу, о степену задовољства, шта им је досадно а шта интересантно.

Изградња проактивног става родитеља није једноставна и ту би могли да помогну стручњаци различитих профила, невладине организације и удружења грађана који се баве проблематиком младих. Јер, немогуће је раздвојити породичне односе од стрампутице којом креће све већи број младих.

Често се чује: „То моме детету не може да се догоди“, а истина, на крају (на жалост) буде другачија.  

Поред породице, односно родитеља, значајна је улога наставника и здравствених радника.

Алкохол и психоактивне супстанце су на дохват руке младима, због чега је  веома важна улога медија који имају задатак да информишу младе о факторима ризика злоупотребе алкохола и психоактивних супстанци.

Д.Г.

(Коришћено истраживање Института друштвених наука)