Zgrada opstine naslovna - ЗАСЕДАО ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО

ЗАСЕДАО ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

pin - ЗАСЕДАО ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

Дана 03.02.2021. године одржана је седма седница Скупштине општине Богатић. Одборници су разматрали укупно 13 тачака дневног реда.

Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава проценту учешћа и условима под којима општина Богатић учествује у суфинансирању активности одржавања и унапређења својстава зграда, предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о одређивању вршилаца комуналних делатности и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Богатић, као и предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна општине Богатић за 2020. годину су као прве три тачке дневног реда усвојене једногласно са 27 гласова присутних.

Пред одборницима су се нашле и три тачке дневног реда које су се односиле на делокруг послова Јавног комуналног предузећа „Богатић“ Богатић: Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Богатић“ Богатић о одобравању кредитног задужења Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић код Комерцијалне банке а.д., за набавку новог камиона-аутофекалне цистерне, предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава субвенција из буџета општине Богатић за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић и предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић за 2021. годину.

Такође, одборници су усвојили и предлог Решења о прибављању у јавну својину непосредном погодбом делова кат.парц. број 526 и 527 у К.О. Клење ради окончања изградње тротора у МЗ Клење.

Именована је Љиљана Јуришић, дипломирани социјални радник из Богатића за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Богатић“ у Богатићу на период који не може бити дужи од годину дана.

(Званична интернет страница Општине Богатић)

Related Images: