Ljiljana Jurisic Naslovna 1200x642 - ЉИЉАНА ЈУРИШИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "БОГАТИЋ": У ИНТЕРЕСУ КОРИСНИКА УНАПРЕДИЋЕМО КВАЛИТЕТ УСЛУГА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ЉИЉАНА ЈУРИШИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БОГАТИЋ“: У ИНТЕРЕСУ КОРИСНИКА УНАПРЕДИЋЕМО КВАЛИТЕТ УСЛУГА

pin - ЉИЉАНА ЈУРИШИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "БОГАТИЋ": У ИНТЕРЕСУ КОРИСНИКА УНАПРЕДИЋЕМО КВАЛИТЕТ УСЛУГА
– Иако се број укупног становништва смањује, неспорно је повећање броја корисника услуга Центра за социјални рад. Као пример добре праксе и доброг разумевања од стране локалне самоуправе, напомињем да је у току реализација Канцеларије за локалне услуге, која ће допринети бољем раду, а за које се средства обезбеђују у општинском буџету – истакла је у ауторском тексту Љиљана Јуришић, в.д. директорка Центра за социјални рад „Богатић“ у Богатићу

За квалитетно обављање послова социјалне  заштите неопходно је стручно знање, као и особине личности које иду у прилог томе. Центар, као орган старатељства обавља послове везанe за заштиту најрањијивих категорија становништва и самим тим посао носи велику одговорност. Неопходан је мултидисциплинирни приступ у раду. Најчешће је потребно ангажовање више стручњака на раду у оквиру једног предмета. То доприноси бољем и свеобухватнијем сагледавању комплексне ситуацију у којој се налази појединац, али и цела породица. Поштовањем закона, прописа и професионалне етике потребно је доћи до најбољег интереса корисника. Уз то се улаже напор да се обезбеди његова активна партиципација. То доводи до идивидуалног приступа сваком случају уз поштовање корисникових карактеристика личности, нивоа образовања, васпитног стила, навика и сл.

Стручни радници су оптерећени све већим бројем задужења, али и недостатком ресурса из непосредног окружења. Скоро свакодневно, активно у раду је акценат на збрињавању малолетне деце, помоћ ка јачању капацитета породице, помоћ младима при изласку из система, а све чешће и помоћ у решавању бољег начина фукционисања брачних партнера, изналажење решења за збрињавање најстаријег становништва, као и захтева за остваривање права на новчану социјалну помоћ и једнократну новчану помоћ.

Насиље, као категорија, посебно се издваја, јер је све више присутно као начин реаговања на фрустрацију и стрес, а неретко је и последица злоупотребе алкохола.

Неспорно је повећање броја корисника којима су потребне услуге наше установе, иако се број укупног становништва смањује. 

Тешко је навести све врсте и делокруг рада у оквиру Центра, а не поменути и кориснике којима су потребни разни савети, уверења, лица која су под сталним праћењем јер су у систему старатељске заштите, лица која се налазе у Установама… Самим тим остаје јако мало времена које би се усмерило ка превентивним видовима деловања и усмеравању најмлађих и младих ка пожељним обрасцима понашања и здравим навикама, те се надам да ће такви видови деловања у наредном периоду бити заступљенији, а засигурно, више него сада.

У оквиру овако сложене друштвене ситуације у којој се налазимо, трудићу се да се побољша квалитет услуга и деловање буде ефикасније, што би допринело да корисници система социјалне заштите буду задовољнији. То би се постигло подизањем квалитета рада,  који би се у оквиру наше установе директно постигао кроз обезбеђивање бољих услова рада запослених проширивањем  простора за рад. То би омогућило и корисницима да у интимнијој атмосфери,  у поверењу износе своје најтеже тренутке живота. Уз то ће се наставити са сталним едукацијама  и оснаживањем запослених.

Као пример добре праксе и доброг разумевања од стране локалне самоуправе, напомињем да је у току реализација Канцеларије за локалне услуге, која ће допринети бољем раду, а за које се средства обезбеђују у општинском буџету.

/Љиљана Јуришић је дипломирала 2007. године на Факултету политичких наука у Београду, смер социјални рад и социјална политика. Од 2007. до 2009. године је радила у Центру за социјали рад у Шапцу, а од 2012. године је запослена у Центру за социјални рад „Богатић“ у Богатићу. Поседује лиценцу за обављање основних послова у Центру  за социјални рад. Чланица је Скупштине Коморе социјалне заштите. / 

Related Images: