Vece 22 mart 1150x642 - СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - УСВОЈЕНЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА – УСВОЈЕНЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ

pin - СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - УСВОЈЕНЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
Међу више усвојених одлука на данас одржаној седници Општинског већа, најзначајнија је усвајање предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Салашу Црнобарском.

Дана 22.03.2021. године у малој сали  Скупштине општине Богатић одржана је 9. седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су укупно 15 тачака дневног реда. Присутно је било осам чланова Општинског већа, а седницом је председавао председник Општинског већа Милан Дамњановић.

Најзначајнија тачка дневног реда била је Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода „Салаш Црнобарски“ у општини Богатић.

Vece 22 marta1 - СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - УСВОЈЕНЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
Са седнице Општинског већа

Чланови Општинског већа једногласно су усвојили Оперативни план одбране поплава вода II реда општине Богатић за 2021. годину. Утврђен је предлог Одлуке о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од посебног значаја за заштиту и спасавање у редовним делатностима и у ванредним ситуацијама.

Донето је Решење о образовању савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић, као и Одлука о покретању поступка за финансирање програма активности удружења предузетника из буџета општине Богатић у 2021. години и расписан је Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији општине Богатић за 2021. годину.

Vece 22 mart2 - СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - УСВОЈЕНЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
Општинско веће усвојило више значајних одлука

Такође, донета је Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета општине Богатић у 2021. години и расписан је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе из буџета општине Богатић у 2021. години и о покретању поступка за суфинансирање пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада из буџета општине Богатић у 2021. години и расписан је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада из буџета општине Богатић за 2021. годину.

Утврђен је предлог Закључка о давању претходне сагласности на предлог Правилника о раду ЈКП „Богатић“ Богатић и предлог Одлуке о утврђивању ерозивних подручја и мера за спречавање штета од ерозије на територији општине Богатић.

Related Images: