Srednja skola tabla 1030x642 - У МАЧВАНСКУ СРЕДЊУ ШКОЛУ СТИГЛА ОПРЕМА ИЗ ДОНАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

У МАЧВАНСКУ СРЕДЊУ ШКОЛУ СТИГЛА ОПРЕМА ИЗ ДОНАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

pin - У МАЧВАНСКУ СРЕДЊУ ШКОЛУ СТИГЛА ОПРЕМА ИЗ ДОНАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

У оквиру донације Европске уније 52 средње стручне школе у Србији добиле су опрему вредну 2,7 милиона евра. Од тога, Maчванска средња школа је добила износ преко 10.000 евра који је уложен у специјализовану опрему неопходну за реализацију наставе у модернизованом образовном профилу  ветеринарски техничар.

Мачванска средња школа је добро опремљена, а нова опрема ће омогућити још квалитетнију наставу и стицање знања и вештина. Наставни  програми из епизооотиологије, патологије, болести животиња, хирургије и других стручних предмета уз нову опрему моћи ће да се ефикасније реализују.  

Настава и учење у Мачванској средњој школи су оријентисани ка ученицима, а вежбе и практична настава као важан део наставног процеса су пажљиво и добро организовани. Лепа, уредна и савремена, школа је постала атрактивна ученицима.

Опрема ће побољшати и осавременити наставу и омогућити ученицима да стекну потребне вештине и знања како би се добро припремили за наставак школовања или за свет рада, а завршни испит је коначна потврда озбиљног рада и ученика и наставника на постизању компетенција.

Упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији, Мачванска средња школа је наставила да унапређује образовно-васпитни процес.

Колектив и ученици Мачванске средње школе су се захвали на донацији Делегацији Европске уније  у Републици Србији.

Related Images: