Vece 23 april 1000x642 - БОГАТИЋ: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

БОГАТИЋ: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ВАЖНЕ ОДЛУКЕ

pin - БОГАТИЋ: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ВАЖНЕ ОДЛУКЕ

Дана 24.04.2021. године у малој сали  Скупштине општине Богатић одржана је 10. седница Општинског већа општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су укупно 10 тачака дневног реда. Присутно је било осам чланова Општинског већа, а у одсуству председника Општинског већа Милана Дамњановића, седницом је председавао заменик председника Општинског већа Теодор Теодоровић.

Најзначајније тачке дневног реда биле су утврђивање предлога Одлуке о једнократној помоћи породици за новорођенчад и доношење Одлуке о неплаћању накнаде за постављање летњих башти угоститељских објеката на територији општине Богатић у 2021. години.

Одлуком о једнократној помоћи породици за новорођенчад, једнократна помоћ се додељује за свако новорођено дете, без обзира на ред рођења детета, и то у износу од 50.000,00 динара по детету. Породице које су оствариле право на новчану помоћ по ранијим Одлукама о једнократној помоћи породици за новорођенчад, а чије дете је рођено 01.01.2021. године или касније, имају право на исплату разлике, од износа исплаћеног по ранијим одлукама (20.000,00 динара) до износа утврђеног овом одлуком од 50.000,00 динара.

Чланови Општинског већа једногласно су усвојили и Одлуку о неплаћању накнаде за постављање летњих башти угоститељских објеката на територији општине Богатић у 2021. години. Обзиром на тренутну ситуацију изазвану вирусом COVID 19, а имајући у виду да угоститељски објекти у једном временском периоду нису уопште радили, док су преостали део времена имали редуковано радно време, што је све утицало на њихов обим посла, а самим тим и на приходе истих, Општинско веће је овом одлуком желело да ублажи негативне материјалне ефекте тренутне ситуације на рад угоститељских објеката, ослободивши исте плаћања накнаде за постављање летњих башти у 2021. години.

Такође, већници су утврдили предлог Одлуке о допуни одлуке о изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода Богатић-прва фаза 15000 ЕС у К.О. Црна Бара и предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Богатић за 2021-2023. годину, као и предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду Културно – образовног центра „Богатић“ за календарску 2020. годину и Финансијски извештај – извршење буџета за 2020. годину.

Донет је Закључак о давању сагласности на Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Богатић за 2020. годину.

(Саопштење)

Related Images: