Karitas Vogosca 900x642 - БОГАТИЋ ПАРТНЕР У ПРОЈЕКТУ  ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА ИЗ РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

БОГАТИЋ ПАРТНЕР У ПРОЈЕКТУ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА ИЗ РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

pin - БОГАТИЋ ПАРТНЕР У ПРОЈЕКТУ  ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА ИЗ РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

У Вогошћи, Кантон Сарајево, Босна и Херцеговина, одржана је уводна конференција за пројекат „Побољшање запошљивости особа из рањивих скупина пружањем нових знања и вештина“.

Пројекат реализују Caritas Шабац као координатор пројекта са партнерима на пројекту: Центром за оспособљавање, преквалификацију и рехабилитацију особа са инвалидитетом и других тешко запошљивих група „PROREHA“, Институтом за стручно образовање одраслих „Social-educational center“ (SEC) и Општином Богатић. Вредност пројекта је 220.334,40 евра, а период трајања 24 месеца почев од 1. априла 2021. године.

Пројекат суфинансира Европска унија кроз програм Прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020. у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPA II).

Активно учешће на овом догађају узела је и Општина Богатић коју је представљао председник општине Милан Дамњановић.

Том приликом он је истакао значај реализације  оваквих пројеката и потенцирао улогу свих актера који се баве промоцијом и заштитом људских права у покретању акција које ће захтевати и проналазити одговоре на суштинска питања и кључне теме везане за изражене облике дискриминације и непоштовање права особа са инвалидитетом и њиховог достојанства, а пре свега, права на рад и економско оснаживање.

Општина Богатић ће наставити да пружа подршку у проналажењу конкретних решења у области људских права особа са инвалидитетом и других маргинализираних група, а као партнер на овом пројекту види реалну прилику да се учини јасан и видљив искорак по овом врло осетљивом и комплексном питању.  

Related Images: