Miroljub Naslovna 1024x642 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА

pin - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА

Шабачки „Каритас“ је данас на имању у Богатићу организовао конференцију поводом оснивања два предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, у оквиру пројекта „Социјално предузетништво као средство у борби против социјалне искључности и сиромаштва“.

Отварајући конференцију директор „Каритаса“ Мирољуб Николић је истакао да су у протеклих годину дана основана предузећа „Авлија одрживог развоја“ у Богатићу и „Социјална синергија“ у Шапцу, за професионалну рехабилитацију и запошљавње особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, припаднике социјално угрожених друштвених група и особе са инвалидитетом.

Miroljub Nikolic 840x630 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА
Конференцију је отворио Мирољуб Николић, директор „Каритаса“

– Примарна циљна група су особе са инвалидитетом и дајемо нагласак на запошљавање са менталним сметњама. Осим што смо кроз овај пројекат покренули ова два предузећа као и са друге стране имали више догађаја путем којих смо људима приближили концепт социјалног предузетништва. Јер, када говоримо о социјалном предузетнишву код нас, одмах се јави сумња да је нешто социјално, сиромашно и недовољно квалитетно, прва асоцијација је да је то нешто што има мању вредност, а у ствари је другачије – рекао је Николић.

 У склaду сa кoнцeптoм oдрживoг рaзвoja у  прeдузeћу „Авлија одрживог развоја“ у Богатићу  je oствaрeн спoj примaрнe и сeкундaрнe пoљoприврeдe, угoститeљствa и туризмa, док запослени у предузећу „Социјална синергија“ у Шапцу пружају услуге хеимијског чишћења, прања и сушења веша.

У oбa прeдузeћa је зaпoслeнo 20 људи, oд кojих je пoлoвинa сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa, a другa пoлoвинa из сoциjaлнo угрoжeних друштвeних групa и сa другим врстaмa инвaлидитeтa.

Matija Milovanovic 840x630 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА
Матија Миловановић, помоћник председника Општине Богатић се обратио учесницима конференције

Учесницима конференције се обратио и Матија Миловановић, помоћник председника Општине Богатић, која је партнер „Каритаса“ у више пројеката из области услуга социјалне заштите.

– У претходном периоду су учењени огромни кораци, а то је постигнуто одговорним и марљивим радом. Општина Богатић пружа подршку оваквим пројектима, а с обзиром да социјално предузетнишво добија све већи значај, учинићемо све да заједно са Каритасом и осталим удружењима из области социјалне заштите мапирамо Богатић на овом пољу – рекао је Миловановић.

Naslovna 2 840x630 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА
Марија Игњатовић, директорка Новитас консалтинга говорила о искуствима у раду овог социјалног предузећа

Марија Игњатовић, директорка и Aна Вучинић, стручни сарадник за интеграцију и мотивацију особа са инвалидитетом у предузећу „Новитас консалтинг“ из Шапца поделиле су са учесницима конференције искуства из овог предузећа које је спроводи професионалну рехабилитацију и запошљава особа са инвалидитетом.

Sajam 840x630 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА
На сајму су могли да се купе производи из социјалних предузећа

У оквиру конференције је одржан сајам на којем је више социјалних предузећа, удружења и организација изложило своје производе.

Д. Грујић