Opstina zastave 1210x642 - ОПШТИНА БОГАТИЋ ЛИДЕР У ПОДРШЦИ ПРИПАДНИЦИМА РАЊИВИХ ГРУПА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ОПШТИНА БОГАТИЋ ЛИДЕР У ПОДРШЦИ ПРИПАДНИЦИМА РАЊИВИХ ГРУПА

pin - ОПШТИНА БОГАТИЋ ЛИДЕР У ПОДРШЦИ ПРИПАДНИЦИМА РАЊИВИХ ГРУПА

Општина Богатић је позитиван пример развијености услуга социјалне заштите у заједници. За четири услуге годишње се из буџета издваја 11,7 милиона динара. Подршку и помоћ имају одрасле особе са менталним сметњама, деца са инвалидитетом, стари и болесни кроз четири услуге: помоћ у кући, дневни боравак, становање уз подршку и лични пратилац

Oдборници Скупштине општине Богатић су 2015. године усвојили одлуку о правима и услугама социјалне заштите. Локална самоуправа је тако испунила законску обавезу, а у документу је наведено више услуга социјалне заштите које могу да буду доступне појединим категоријама становништва. До тада су само права у области социјалних услуга била једини сегмент овог важног друштвеног подручја деловања локалне самоуправе, а нарочито једнократне новчана помоћ. У кратком периоду почела је реализација неколико услуга социјалне заштите у заједници, чиме је локална самоуправа показала друштвену одговорност, а на задовољство бројних корисника који су се уверили у подршку средине у којој живе.  

Одлуком су предвиђене услуге: привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у сигурну кућу, социјално становање у заштићеним условима, дневни боравак за децу, омладину и одрасла лица са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасла и стара лица и клубови, помоћ у кући, саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге сос телефона и лични пратилац детета.

Седам година касније Општина Богатић је међу водећим локалним самоуправама по броју услуга, па је сада највећи задатак њихово унапређење, али и обавеза да се започне са реализацијом осталих које су истакнуте као неопходне.

Дневни боравак за особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, становање уз подршку, помоћ у кући и услуге личног пратиоца – то су услуге које су већ развијене и за које се из буџета локалне самоуправе и  уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка питања и социјалну заштиту сваке године издваја више средстава. Ове године у буџету је за њихову реализацију издвојено 11,7 милиона динара – кажу у општини Богатић.

Највећу корист имају особе са инвалидитетом, металним сметњама и интелектуалним потешкоћама, којима је доступност ових услуга отворила прозор у свет, олакшала и знатно унапредила квалитет живота.

Становање уз подршку је услуга која је омогућена особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама са циљем да им се омогући да постигну што већи степен самосталности и омогући квалитетнији живот у заједници, без смештаја у установе и домове.

Неговатељице годишње више хиљада радних часова проведу помажући старе и болесне пружајући услуге помоћи у кући, док је најмлађима са инвалидитетом омогућена услуга лични пратилац захваљујући којој нису искључени из система образовања већ редовно похађају школу.

– Веома значајан сегмент услуга социјалне заштите локална самоуправа ће још више развијати и са тим процесом истовремено и подизати на виши ниво оспособљеност локалних институција и појединаца за пружање подршке особама које су на маргини или су им ове услуге неопходан ослонац. У том циљу општина Богатић је партнер у бројним пројектима који доприносе смањењу дискриминације и социјалне искључености припадника рањивих – истакли су у општини Богатић.

Д.Г.

Related Images: