Vece 21042022 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ДОКУМЕНТА ЗА ПРИМЕНУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ДОКУМЕНТА ЗА ПРИМЕНУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

pin - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ДОКУМЕНТА ЗА ПРИМЕНУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

На данашњој 21. седници Општинског већа општине Богатић којом је председавао председник Милан Дамњановић, већници су разматрали укупно 15 тачака дневног реда.

Најзначајније тачке дневног реда односиле су се на доношење Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 и Правилника о суфинансирању  енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотермичког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације, стамбених зграда, породичних кућа и станова, као и Решења о образовању Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мере енергетске ефикасности.

vece21042022 1 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ДОКУМЕНТА ЗА ПРИМЕНУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Са седнице Општинског већа општине Богатић

Утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности на нацрт јавног уговора за јавно-приватно партнерство са елементима концесије за поверавање обављање комуналне делатности јавног линијског превоза путника на територији општине Богатић између општине Богатић као јавног партнера и „MAČVA-EXPRES“ д.о.о Бадовинци као приватног партнера и предлог Одлуке о давању сагласности на нацрт Уговора о регулисању међусобних односа између предузећа за производњу, промет и услуге „Монарх“ д.о.о. Београд и општине Богатић.

Усвојени су Финансијски планови Општинског правобранилашта, Општинске управе, Општинског већа, Председника општине и Скупштине општине Богатић за 2022. годину.

Такође, расписан је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Богатић за 2022. годину.

(Саопштење кабинета председника општине Богатић)