VECE 28 MAJ - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

pin - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

На данашњој 22. седници Општинског већа општине Богатић донета је одлука о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Богатић.

За реализацију овог пројекта планирано је 6 милиона динара, а општина Богатић и надлежно Министарство рударства и енергетике издвојили су по 3 милиона динара.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Богатић.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредни субјекти који су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве, да нису у стечајном поступку и у поступку ликвидације и да имају атесте за материјале и производе.

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници www.bogatic.rs или лично у просторијама Општинске управе општине Богатић. Конкурс траје 15 дана, а последњи дан је 13. јун.

По завршеном Јавном конкурсу и спроведеној процедури, биће објављен Јавни позив за грађане о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

(Саопштење кабинета председника општине Богатић)