11 1200x642 - САОПШТЕЊЕ ЈКП "БОГАТИЋ": ВАТРА НА ДЕПОНИЈИ ТИЊА У ДУБИНИ, ЗАТРПАВА СЕ ЗЕМЉОМ
ИСТАКНУТО ТРАКА

САОПШТЕЊЕ ЈКП „БОГАТИЋ“: ВАТРА НА ДЕПОНИЈИ ТИЊА У ДУБИНИ, ЗАТРПАВА СЕ ЗЕМЉОМ

pin - САОПШТЕЊЕ ЈКП "БОГАТИЋ": ВАТРА НА ДЕПОНИЈИ ТИЊА У ДУБИНИ, ЗАТРПАВА СЕ ЗЕМЉОМ

Од недеље 20.08.2023. год. када је у јутарњим часовима дошло до пожара на општинској Централној јавној депонији „Нишно Поље“ радници ЈКП „Богатић“ Богатић, које управља депонијом, се свакодневно боре са пожаром који је избио услед сагоревања смећа.

Пожар је настао као последица самозапаљивања услед високих температура или као последица паљења од стране несавесних сакупљача секундарних сировина.

На гашењу су ангажовани сви расположиви капацитети ЈКП „Богатић“ уз ангажовање механизације „Ројал-Тријумф“ Богатић и велику помоћ Ватрогасне јединице из Богатића и Шапца. Због присуства ветра пожар се брзо ширио захватајући велику површину под наслагама дугогодишње одлаганог смећа.

Првог дана пожар је стављен под контролу и спречено је даље ширење на суседне парцеле под ратарским културама које се граниче са депонијом.

Наредних дана су настављене активности на гашењу, али због велике површине која је захваћена пожаром и неповољних временских услова прилаз жариштима ватре је био отежан и због великог присуства дима који се ширио и према насељу.

Радили смо прво на равнању површинског терена где је горео отпад, а потом на допремању земље са више локација и затрпавању депоније, тако да је већ један добар део под земљом.

У недељу 03.09.2023. год. руководство општине Богатић је одржало хитан састанак са директором и одговорним руководиоцима ЈКП „Богатић“ а у вези предузимања свих неопходних мера потребних за гашење пожара на депонији.

Иако је пожар локализован претходне недеље, ватра и даље тиња. Проблем је што смеће и даље гори по дубини, па је затрпавање земљом једини начин да се ватра потпуно заустави.

Данас се спроводи низ активности на веома малим локацијама где још има дима. Допрема се земља и прекривају се преостали делови депоније, где је присутан дим који се пробија из доњих слојева.

Општина Богатић и ЈКП „Богатић“ предузимају све мере које су потребне да до пожара не долази. Пожари који се дешавају на депонијама спадају у акцидентне ситуације и нису нормална појава. Инспекција је у претходном периоду интервенисала у овим случајевима тако што је извршила инспекцијски надзор над поменутом локацијом, сачинила записник и донела одређене мере. То што је пожаром био захваћен дубљи слој депоније је довело до појаве дима и након извршеног гашења пожара.

Пожари на неуређеним депонијама комуналног отпада су чести односно, у утроби депоније стално тињају. Тако да депонија у Богатићу није никакав изузетак и годинама уназад је било више пожара на овој депонији. Пожари на сметлиштима, као што је ово у Богатићу, могу бити површински и дубински (тињајући пожари) изазвани разградњом отпада којом приликом настаје лако запаљив депонијски гас. Када се стекну одређени временски услови може доћи до самозапаљења овог гаса што осим пожара доноси и читав низ других последица.

Посебан проблем представљају и несавесни грађани који пале смеће ради сакупљања секундарних сировина, јер се у том случају прво појављује проблем са димом и несносним смрадом, а потом још већи са сагоревањем отпада и ослобађањем веома токсичних материја. Опасност по здравље становништва, угрожавање животне средине и материјална штета због ангажовања свих служби је резултат таквог неодговорног поступања.

(Саопштење за медије ЈКП „Богатић“)

Related Images: