Ljiljana Jurisic1 1210x642 - ДОСТУПНЕ И ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ДОСТУПНЕ И ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

pin - ДОСТУПНЕ И ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Помоћ у кући, становање уз подршку, дневни боравак за особе са менталним сметњама, лични пратилац – услуге су социјалне заштите које се финансирају из буџета локалне самоуправе и доступне корисницима, а од недавно и бесплатни правни заступник

Општина Богатић је лидер у Мачванском округу и годинама предњачи и на нивоу Републике по услугама и правима социјалне заштите који се финансирају из буџета локалне самоуправе. Ове услуге олакшавају  живот особама које би иначе остале на маргини, а нарочито особама са менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама и деци са инвалидитетом.

У Центру за социјални рад пре две године је почела да ради Канцеларија за локалне услуге.

– Три значајне услуге на локалном нивоу се реализују у сарадњи са Каритасом. Ради дневни боравак за особе са менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама, организована је помоћ у кући за старе и болесне кориснике, као и становање уз подршку – истакла је Љиљана Јуришић, директорка Центра за социјални рад.

Услугу личног пратиоца такође финансира локална самоуправа из буџета, а корисници су деца која похађају школу и имају различите форме инвалидитета.

– Сваке године је, на жалост, више деце којима је потребан лични пратилац, што је локална самоуправа препознала и у складу са тим се издваја више новца за ову услугу. У овом тренукту осморо деце користи услугу личног пратиоца. Канцеларија за локалне услуге обрађује документацију, врши процену, сагледава потребе корисника и доноси решење – додала је Јуришић.

Последњих  неколико година је актуелна изградња зграде Центра за социјални рад. Нови простор би омогућио ефикаснији стручни рад и комфор за странке.

– Неопходно је да свако има сопствену канцеларију јер би се тиме обезбедио основни принцип у раду – поверљивост. Са странкама се у различитим предметима разговара о интимним и темама које су тичу породице који би требало да буду поверљиви, а то је немогуће ако имате циркулацију других странака. Значајно је и да добијемо нови простор где би се организовала виђања родитеља и деце у контролисаним условима – каже Љиљана Јуришић.

Општина финансира и услугу бесплатног правног заступника који је подршка лицима у стању социјалне потребе. Он саставља све правне поднеске бесплатно и ангажује се на покретњу кривичних поступака, пријавама за заштиту жртава насиља у породици, као и поступка лишавања пословне способности.

Центар за социјални рад је за свеукупне резултате награђен Плакетом општине Богатића поводом 10. септембра, Дана општине. Стручна, професионална и људска посвећеност корисницима социјалних услуга је свакодневни посао 16 запослених, од којих је 5 ангажовано на спровођењу локалних услуга социјалне заштите.

Д.Г.

Related Images: