Otvaranje naslovna 1210x642 - ДНЕВНИ БОРАВАК "СВЕТИ ЈОВАН" - РАЈ ЗА ОЧИ И ЛЕК ЗА БОЛЕСНУ ДУШУ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ДНЕВНИ БОРАВАК „СВЕТИ ЈОВАН“ – РАЈ ЗА ОЧИ И ЛЕК ЗА БОЛЕСНУ ДУШУ

У Днeвном бoрaвку у Бoгaтићу бoрaвe oсoбe сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa. Нeмa рeшeтaкa, бoлничких крeвeтa нити бeлих мaнтилa. – Oвaj примeр пoтврђуje дa je мoгућ живoт у зajeдници, умeстo у институциjaмa – истичe Mирoљуб Никoлић, дирeктoр Кaритaсa. Имање на пола хектара, са великим уређеним двориштем, кућом за становање, економским објектима, пластеником. То је дневни […]

Otvaranje10 e1568664821390 1210x642 - УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА
ИСТАКНУТО ТРАКА

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА

Када су 2015. године одборници Скупштине општине Богатић усвојили одлуку о правима и услугама социјалне заштите, Општина Богатић је само испунила законску обавезу, а у документу је наведено више услуга социјалне заштите које могу да буду доступне појединим категоријама становништва. До тада су само права у области социјалних услуга била једини сегмент овог важног друштвеног […]