Otvaranje10 e1568664821390 1210x642 - УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА
ИСТАКНУТО ТРАКА

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА

pin - УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА

Када су 2015. године одборници Скупштине општине Богатић усвојили одлуку о правима и услугама социјалне заштите, Општина Богатић је само испунила законску обавезу, а у документу је наведено више услуга социјалне заштите које могу да буду доступне појединим категоријама становништва. До тада су само права у области социјалних услуга била једини сегмент овог важног друштвеног подручја деловања локалне самоуправе, а нарочито једнократне новчана помоћ која се неретко злоупотребљавала посебно у предизборним кампањама.

Одлуком су у надлежности локалне самоуправе предвиђене услуге: привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у сигурну кућу, социјално становање у заштићеним условима, дневни боравак за децу, омладину и одрасла лица са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасла и стара лица и клубови, помоћ у кући, саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге сос телефона и лични пратилац детета.

На срећу, нису све предвиђене услуге социјалне заштите нису остале мртво слово на папиру. Четири године касније Општина Богатић је међу водећим локалним самоуправама по броју услуга, па је сада највећи задатак њихово унапређење, али и обавеза да се започне са реализацијом осталих које су истакнуте као неопходне.

Дневни боравак за особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, становање уз подршку, помоћ у кући и услуге личног пратиоца – то су услуге које су већ развијене и за које се из буџета локалне самоуправе и  Министарства за рад, запошљавање, борачка питања и социјалну заштиту сваке године издваја више средстава.

Највећу корист имају особе са инвалидитетом, металним сметњама и интелектуалним потешкоћама, којима је доступност ових услуга отворила прозор у свет, олакшала и знатно унапредила квалитет живота.

Неговатељице годишње оставе око 6000 радних сати свакодневно, у две смене, пружајући негу и помоћ за 80 корисника. У овој години из буџета локалне самоуправе за ову делатност издвојено је 4,5 милиона динара. У обезбеђењу средстава значајна је подршка надлежног министарства.

У дневном боравку за одрасла лица из локалног буџета планирано је финансирање боравка 30 корисника. Дневно је обухваћено највише 15 корисника, а годишње ове услуге се финансирају у износу 5 милиона динара.

Услуге неге и помоћи у кући и дневног боравка спроводи Каритас, који на имању „Свети Јован“ пружа и услугу становања уз подршку, а на сопственој економији организује производњу и прераду воћа и поврћа као посебан облик социјалног предузетништва.

За личне пратиоце деце која похађају школу, а имају неки облик инвалидитета или болести ове године је планирано да се издвоји 1.715 милиона динара, док је прошле године овај износ достигао 3 милиона динaра. Услуге реализује агенцијa Нивеус тим из Горњег Милановца.

Развијеним услугама социјалне заштите несумњиво су допринели капацитети Каритаса који је, од пројекта помоћи у кући, прве године финансиранiм из републичког буџета и у чијој је реализацији локална самоуправа била само партнер, за четири године постао носилац важних и препознатљивих услуга.

Веома значајан сегмент услуга социјалне заштите, међутим, требало би још више развијати и са тим процесом истовремено и подизати на виши ниво оспособљеност локалних институција и појединаца за пружање подршке особама које су на маргини или су им ове услуге неопходан ослонац.

Д. Грујић

Пројекат суфинансиран из буџета Општине Богатић. ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: