ng naslovna 1210x642 - ИАКО СУ ДРУГАЧИЈИ, ЊИХОВЕ ЖЕЉЕ СЕ НЕ РАЗЛИКУЈУ - НОВОГОДИШЊЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ У "СВЕТОМ ЈОВАНУ"
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ИАКО СУ ДРУГАЧИЈИ, ЊИХОВЕ ЖЕЉЕ СЕ НЕ РАЗЛИКУЈУ – НОВОГОДИШЊЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ У „СВЕТОМ ЈОВАНУ“

Здрaвљe, пa свe oстaлo – нajчeшћa je пoрукa кojу су мнoги упутили дрaгим oсoбaмa прeд нoву гoдину. Oвa жeљу, вишe нeгo билo гдe, пoнoвљeнa je у днeвнoм бoрaвку „Свeти Joвaн“ у Бoгaтићу, гдe су смeштeнe oсoбe сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa. Oни су другaчиjи oд oстaлих, свeсни бoлeсти сoпствeнe душe, aли, кao и сви ми, имajу […]

Naslovna slikanje 1210x642 - СВОЈИМ РАДОВИМА ОПЛЕМЕЊУЈУ ПРОСТОР У КОЈЕМ БОРАВЕ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

СВОЈИМ РАДОВИМА ОПЛЕМЕЊУЈУ ПРОСТОР У КОЈЕМ БОРАВЕ

У дневним боравцима за особе са менталним сметњама „Света Софија“ у Шапцу и „Свети Јован“ у Богаићу корисници реализују и бројне активности које исказују њихову креативност. Они својим радовима оплемењују простор у којем бораве – цртају, сликају, израђују украсе, празничне честитке… Ове активности су омиљене највећем броју корисника. Сами осмишљавају предмете које ће направити и […]

Konferencija Bogatic Final 1210x630 - ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА У ЗАЈЕДНИЦИ - ЗАШТО СЕ НЕ ОСНИВАЈУ ЦЕНТРИ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА У ЗАЈЕДНИЦИ – ЗАШТО СЕ НЕ ОСНИВАЈУ ЦЕНТРИ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Центри за ментално здравље треба да се формирају реорганизацијом постојећих служби у психијатријским болницама и постану савремене службе за заштиту менталног здравља у којима није најважнија дијагноза већ приступ оболелој особи која не мора да буде хоспитализована. Скоро једногласан став психијатријских стручњака који подржавају деинституционализацију психијатријских установа гласио би: отварање Центара за ментално здравље је […]

Boris Jovanovic Naslovna 1210x620 - ИНТЕРВЈУ: ПСИХИЈАТАР ДР БОРИС ЈОВАНОВИЋ -  ЛЕКОВИ НЕ МОГУ ДА НАДОМЕСТЕ  ПСИХО-СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ПОГЛЕДИ ТРАКА

ИНТЕРВЈУ: ПСИХИЈАТАР ДР БОРИС ЈОВАНОВИЋ – ЛЕКОВИ НЕ МОГУ ДА НАДОМЕСТЕ ПСИХО-СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ

“ У психиjaтриjи ништa ниje црнo-бeлo. Нe мoжeмo приступaти сa прeдрaсудaмa типa тo je тeжaк случaj, тo сe нe лeчи, oднoснo, дeсилo сe чудo пa je дoшлo дo пoтпунoг oздрaвљeњa. Истинa je нeгдe нa срeдини. Нeкe oсoбe сe мoгу нaћи у живoтнoj ситуaциjи кoja ћe их пoнoвo избaцити из рaвнoтeжe и oпeт врaтити у бoлницу, […]

Dnevna bolnica Naslovna 1210x620 - ДНЕВНА ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА - ПОДРШКА ИНТЕГРАЦИЈИ У ЗАЈЕДНИЦИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ДНЕВНА ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА – ПОДРШКА ИНТЕГРАЦИЈИ У ЗАЈЕДНИЦИ

После хоспитализације на одељењу психијатрије и повратка у своју средину, пацијенти са дијагнозом психозе и граничних стања долазе у Дневну болницу. Овде нема решетака, већ тим у којем су лекар, психолог, дефектолог, радни терапует и медицинска сестра њима пружају подршку и помоћ за што брже укључивање у заједницу. Днeвнa бoлницa психиjaтриje Oпштe бoлницe „Др Лaзa […]

Centar Udine Naslovna 1210x642 - ИСКУСТВА ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У УДИНАМА (ИТАЛИЈА) - ПУТ КОЈИ МОЖЕ ДА СЕ СЛЕДИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ИСКУСТВА ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У УДИНАМА (ИТАЛИЈА) – ПУТ КОЈИ МОЖЕ ДА СЕ СЛЕДИ

Психијатријска болница у Удинама је затворена 1999. године, а отворен је Центар за ментално здравље. „Који је то прави психијатријски/свеобухватни приступ и начин који ће особама са менталним сметњама омогућити да живе боље и квалитетније?“ Ово питање често себи постављамо сви ми који пружамо помоћ онима које душа боли. Одговор сам очекивала (и добила) приликом […]

Naslovna uvod 1210x620 - СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА УЗ ПОДРШКУ - ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА ИЗ БОГАТИЋА
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА УЗ ПОДРШКУ – ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА ИЗ БОГАТИЋА

У Дневном боравку „Свети Јован“ у Богатићу обједињене су три услуге социјалне заштите. Становање у заштићеним условима, уз подршку, једна је од њих, а тренутно је користе две особе. У домаћинству на имању, које је некада било девастирано, у реконструисаној кући, савремено и по свим стандардима опремљен је стан у којем има места за две […]

Naslovna slika Rad 1210x625 - МЕСТО ГДЕ ОСОБЕ СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА  НИСУ ПАЦИЈЕНТИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

МЕСТО ГДЕ ОСОБЕ СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА НИСУ ПАЦИЈЕНТИ

– Боравак овде им јако пуно значи, овде је њихов живот много бољи, дан проводе квалитетније, активније, за разлику од раније када су живели пасивно. Ми смо ту да их подстичемо, непрестано им понављамо: Ти то можеш – каже социјална радница Сања Вуковић. Корисници у овом дневном боравку стичу и развијају животне вештине и самосталност. […]

bez resetki 1210x642 - БЕЗ РЕШЕТАКА, БЕЛИХ МАНТИЛА И БОЛЕСНИЧКИХ ПОСТЕЉА
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

БЕЗ РЕШЕТАКА, БЕЛИХ МАНТИЛА И БОЛЕСНИЧКИХ ПОСТЕЉА

Днeвни бoрaвaк „Свeти Joвaн“ у Бoгaтићу je примeр кaкo oсoбe сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa мoгу дa имajу квaлитeтaн живoт у заједници, уз пoдршку пoрoдицe и стручних рaдникa. Oвдe сe у прaкси пoкaзуje кaкo пoвeзaнe aктивнoсти систeмa здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe мoгу дa бoлeснe људe пoврaтe у друштвo, у њимa пoбудe сaмoпoштoвaњe и сaмoпoуздaњe […]

Otvaranje dnevnog boravka 1210x642 - БОГАТИЋ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ - РАЗВИЈЕНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

БОГАТИЋ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ – РАЗВИЈЕНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

За свега четири године Општина Богатић се сврстала међу водеће локалне самоуправе које су препознале потребу веће подршке особама са инвалидитетом и менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. У пракси се у овој општини реализује највише услуга социјалне заштите, од којих су поједине, као подршка особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, јединствене у Републици. Подршка […]