Otvaranje dnevnog boravka 1210x642 - БОГАТИЋ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ - РАЗВИЈЕНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

БОГАТИЋ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ – РАЗВИЈЕНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

За свега четири године Општина Богатић се сврстала међу водеће локалне самоуправе које су препознале потребу веће подршке особама са инвалидитетом и менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. У пракси се у овој општини реализује највише услуга социјалне заштите, од којих су поједине, као подршка особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, јединствене у Републици. Подршка […]