Otvaranje dnevnog boravka 1210x642 - БОГАТИЋ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ - РАЗВИЈЕНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

БОГАТИЋ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ – РАЗВИЈЕНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

За свега четири године Општина Богатић се сврстала међу водеће локалне самоуправе које су препознале потребу веће подршке особама са инвалидитетом и менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. У пракси се у овој општини реализује највише услуга социјалне заштите, од којих су поједине, као подршка особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, јединствене у Републици.

Подршка овим особама, које су у ранијем периоду или хоспитализоване у психијатријским установама или препуштене себи и породицама, остварује се кроз услуге дневног боравка и помоћи у кући. За финансирање ових услуга из локалног буџета издвајају се позамашна средства, а резултатима су најзадовољнији корисници услуга.

– Одборници Скупштине општине су 2015. године усвојили одлуку о правима и услугама социјалне заштите. Општина Богатић је тако испунила законску обавезу и у том документу је предвиђено више услуга социјалне заштите које треба да буду доступне појединим категоријама становништва. До тада су била утврђена само права у области социјалних услуга, а овим документом је учињен искорак и што је најважније нове услуге се реализује и знатно су унапредиле квалитет живота наших грађана који их користе – истичу у Скупштини општине.  

Protokol Naslovna 960x720 - БОГАТИЋ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ - РАЗВИЈЕНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
Локална самоупрва је потписала протокол о сарадњи

Одлуком су у надлежности локалне самоуправе предвиђене услуге: привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у сигурну кућу, социјално становање у заштићеним условима, дневни боравак за децу, омладину и одрасла лица са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасла и стара лица и клубови, помоћ у кући, саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге сос телефона и лични пратилац детета.

Дневни боравак за особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, становање уз подршку, помоћ у кући и услуге личног пратиоца – то су услуге које су већ развијене и за које се из буџета локалне самоуправе и  Министарства за рад, запошљавање, борачка питања и социјалну заштиту сваке године издваја више средстава.

Највећу корист имају особе са инвалидитетом, металним сметњама и интелектуалним потешкоћама, којима је доступност ових услуга отворила прозор у свет, олакшала и знатно унапредила квалитет живота.

За подршку особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама у дневном боравку годишње се издвоји 5 милиона динара. Дневним боравком су обухваћена лица старија од 26 година, али је предвиђено да ова услуга може да буде доступна и млађим особама, по посебној процедури.

Средствима из локалног буџета се финансира боравак највише 15 корисника дневно, а укупно 30 корисника.

У оквиру дневног боравка доступна је и веома значајна услуга становања у социјалним условима уз подршку. Две особе користе ову услугу.

Раније уведена услуга помоћи у кући је такође доступна корисницима дневног боравка. Неговатељице једном недељно посећују породице корисника. Током године неговатељице испуне око 6000 радних сати у посетама особама са металним сметњама и интелектулним потешкоћама и осталим корисницима којима је утврђено право да је користе. За услугу помоћ у кући годишње се издвоји 4,5 милиона динара.

Успостављању и развоју нових услуга социјалне заштите несумњиво је допринели партнерсто са шабачким Каритасом, а осим средстава из локалног буџета значајну помоћ локална самоуправа добија од Минситарства за рад, запошљавање и борачка питања.

– Све то значајно доприноси да се остварују права и заштита особа са менталним сметњама и интелектуалим потешкоћама. С обзиром да је заступљена стручност, може се рећи да се то остварује у њиховом најбољем интересу – додају у локалној самоуправи.

За сада јединствен модел социјалног укључивања особа са менталним сметњама пружа одређеном броју корисника друштвено укључивање и значајно је као искуство из праксе. Закон о социјалној заштити, према ставовима стручњака, не пружа довољно особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама и зато је важна подршка локалне заједнице.

Поред ове подршке, значајно је партнерство и сарадња стручњака из области здравства и социјалне заштите.

Особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама нису издвојене из свог окружења, првенствено породице, не лече се у психијатријским установама и болницама и, за разлику од ранијег времена, они су корисни чланови заједнице.

Д. Грујић

Насловна фотографија: отварање Дневног боравка за особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарство културе и информисања: ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.