Jedinstvena Naslovna - Lista broj 2 - JEDINSTVENA SRBIJA – Dragan Marković Palma, Dušan Tufegdžić, Da sva sela vide naša dela
ИСТАКНУТО

Lista broj 2 – JEDINSTVENA SRBIJA – Dragan Marković Palma, Dušan Tufegdžić, Da sva sela vide naša dela

pin - Lista broj 2 - JEDINSTVENA SRBIJA – Dragan Marković Palma, Dušan Tufegdžić, Da sva sela vide naša dela

Dušan Tufegdžić, predsednik Opštinskog odbora Jedinstvene Srbije

  1. Kako vidite ekonomski razvoj opštine Bogatić u naredne četiri godine sa aspekta privrenog razvoja, zapošlјavanja, razvoja preduzetništva? Šta treba opštini Bogatić da uhvati korak razvoja?

– Veliki problem naše Opštine Bogatić, uostalom kao i cele Srbije je nezaposlenost. Opština Bogatić, da bi uhvatila korak razvoja, mora da oformi tim mladih obrazovanih lјudi koji će raditi na privlačenju investitora i iskorišćavanju geo – termalnih potencijala kojim je naša Opština bogata. Zalagaćemo se pomoć mladima da pokrenu sopstveni posao, kroz razne oblike kreditne podrške. Mi u Jedinstvenoj Srbiji trudićemo se, u zavisnosti od podrške koju dobijemo na lokalnim izborima 24. aprila, da to i ostvarimo. Opštini Bogatić su potrebni investitori a mi imamo dobar primer, primer grada Jagodine, kako to da ostvarimo. Naš predsednik Dragan Marković – Palma uspeo je da od Jagodine učini mesto u kome svako želi da živi. Trudićemo se da Opština Bogatić uhvati korak razvoja i da Bogatić bude kao Jagodina.

  1. Koji su, po Vama, ograničavajući faktori razvoja opštine Bogatić, odnosno zaostajanja u razvoju? na koji način biste zaustavili propadanje sela, a kako rešavali porast siromaštva?

– Ograničavajući faktor razvoja Opštine Bogatić je odlazak mladih obrazovanih lјudi iz Opštine u potrazi za poslom. Time opština Bogatić ostaje bez visoko obrazovanog kadra i nastavlјa dalјe propadanje. Jedinstvena Srbija u Bogatiću se zalaže za ostajanje mladih lјudi u Opštini, a to ćemo jedino učiniti ako mladima obezbedimo posao. Dakle glavni zadatak svih vlasti u Opštini Bogatić treba da bude zapošlјavanje mladih lјudi. Slogan naše kampanje je „DA SVA SELA VIDE NAŠA DELA“, tako da će naš fokus biti na selu i pobolјšanje uslova za obavlјanje polјoprivredne i stočarske proizvodnje. Kako bi naši polјoprivrednici lakše ostvarivali svoja prava iniciraćemo njihovo udruživanje da bi lakše ostvarivali svoja prava. Tražićemo investitora za izgradnju hladnjače u Bogatiću da bi naši polјoprivrednici mogli u njoj da skladište svoje proizvode kada je otkupna cena mala i da ih mogu prodati kada bude veća, time naši polјoprivrednici ne bi više dolazili u situaciju da budu ucenjivani od strane velikih otkuplјivača.

  1. Kako ćete ubediti birače da Vašoj listi daju glas? Kako ćete ih posle izbora, ako budete učestvovali u vlasti, uveriti da niste „isti kao svi“ – da vam na prvom mestu nisu interesi političke grupacije (ili grupe građana) koju zastupate već interesi građana koji su vas birali? Da li smatrate da je utopija mogućnost da u podeli vlasti partijska pripadnost ne bude isklјučivi kriterijum, već i kadrovi iz opozicije u skladu sa svojim sposobnostima mogu da budu i izvršnim organima vlasti (opštinsko veće), u javnim predzećima i ustanovama ?

–  Iza Jedinstvene Srbije su DELA koja govore više od reči, ako građani na lokalanim izborima 24. aprila u Opštini Bogatić daju svoj glas Jedinstvenoj Srbiji mogu da budu sigurni da će sve što budemo rekli u kampanji to biti i ostvareno, jer mi ne dajemo prazna obećanja i obećanja koja ne možemo da ispunimo. Nama će fokus biti svaki stanovnik Opštine Bogatić nevezano za stranačko opredelјenje. Kod zapošlјavanja će nam biti bitno obrazovanje i stručna sprema kandidata za posao i njegova mogućnost da taj posao obavi na što bolјi način u interesu svih građana Opštine. Tim kriterijumom ćemo se voditi kod zapošlјavanja. Opet PONAVLjAMO nama u Jedinstvenoj Srbiji je bitno da taj novo zaposleni radnik može da doprinese razvoju i napretku Opštine Bogatić. Nadamo se da će građani na predstojećim lokalnim izborima znati da dobro procene situaciju u našoj Opštini i da će doneti pravu odluku i opredeliti se za Jedinstvenu Srbiju.

Related Images: