SNS - Lista broj 1: Koalicija SNS - PS - PUPS - SNP
ИСТАКНУТО

Lista broj 1: Koalicija SNS – PS – PUPS – SNP

pin - Lista broj 1: Koalicija SNS - PS - PUPS - SNP

List „In Mačva“ i dnevne internet novine „Mačva Press“ postavili su tri pitanja predstavnicima svih osam izbornih lista koje učestvuju na lokalnim izborima.

  1. Kako vidite ekonomski razvoj opštine Bogatić u naredne četiri godine sa aspekta privrenog razvoja, zapošlјavanja, razvoja preduzetništva? Šta treba opštini Bogatić da uhvati korak razvoja?
  2. Koji su, po Vama, ograničavajući faktori razvoja opštine Bogatić, odnosno zaostajanja u razvoju? Na koji način biste zaustavili propadanje sela, a kako rešavali porast siromaštva?
  3. Kako ćete ubediti birače da Vašoj listi daju glas? Kako ćete ih, posle izbora, ako budete učestvovali u vlasti, uveriti da niste „isti kao svi“ – da Vam na prvom mestu nisu interesi političke grupacije (ili grupe građana) koju zastupate već interesi građana koji su vas birali? Da li smatrate da je utopija mogućnost da u podeli vlasti partijska pripadnost ne bude isklјučivi kriterijum, već i da kadrovi iz opozicije u skadu sa svojim sposobnostima mogu da budu u izvršnim organima vlasti (opštinsko veće), u javnim preduzećima i ustanovama?

 

Piše: Miroslav Dabić

 

Srpska napredna stranka na čelu sa premijerom i predsednikom stranke gospodinom Aleksandrom Vučićem je u prethodnom periodu svojim svakodnevnim radom i zalaganjem pokazala put kojim Srbija, pa i opština Bogatić, treba da idu. To su razvoj neophodne infrastrukture, koja posle omogućava investitorima otvaranje fabrika gde se u realnom sektoru otvaraju nova radna mesta. Mi smo u prethodnom periodu svoj rad bazirali na stvaranju svih neophodnih uslova da opštinu Bogatić, koja je stagnirala prethodnih decenija dovedemo u poziciju koja joj u bliskoj budućnosti omogućava dinamičan razvoj. Imali smo veliki otpor pojedinaca, koji nikada nisu smeli da sednu u odborničke klupe ili da zauzmu najviše funkcije u opštini Bogatić, kojima je samo jedini cilј bio samo vlast radi vlasti. Insistirali smo da se počne sa izradom projekata, kojih nije bilo, a koji su od suštinskog značaja za pokretanje privrede u opštini. Zato i kažem da smo u prethodnom periodu, uz sav otpor, koji smo imali od pojedinaca i grupa uspeli da se izborimo da, upravo, i u Bogatiću pokrenemo ono što je SNS i premijer, Aleksandar Vučić, radio u Srbiji. Pokrenuli smo izradu projekata za kanalizaciju i vodovodnu mrežu, spojili smo se preko različitih ministarstava sa potencijalnim investitorima za izradu kanalizacione mreže, kao osnovnog preduslova da fabrike budu otvorene i u Bogatiću, kao što ih premijer otvara, svakodnevno, širom Srbije. Preko Direkcije za građevinsko zemlјište, puteve i izgradnju asfaltirane su na desetine kilometara puteva i ulica, pošlјunčeno preko sto kilometara naših atarskih puteva, pa čak i u ovom momentu su mašine na terneu i radi se u nekoliko mesnih zajednica. Takođe, urađen je veliki broj trotoara i uređene su i druge javne površine, urađena je i Ulica Mije Jovanovića, čime je rešen višegodišnji problem sakuplјanja vode kod autobuske stanice, što je predstavlјalo ruglo Bogatića. Isto to sada radimo i u Badovincima gde se, takođe, radi na rešavanju sakuplјanja vode na parkingu.

Preko Vlade Republike Srbije uspeli smo da među prvim opštinama u Srbiji dobijemo sredstva i počnemo obnovu nasipa na obali reke Drine i na taj način rešili višedecenijske probleme izlivanja ove reke. U saradnji sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom sporta privodimo kraju radove na izgradnji sportske sale u Bogatiću. Obnavlјamo škole i seoske ambulante, a poslednji primer je ambulanta u Dublјu, a nastavlјamo i u ostalim mestima. Uložili smo značajna sredstva i u sređivanje škola- kao što su primeri škola u Klenju, Badovincima i Banovom Polјu i drugim mestima. U planu nam je i izgradnja objekata za predškolce u Belotiću i Badovincima, a nastavićemo i u drugim mestima.

Do sad je vođena ozbilјna i odgovorna politika, nismo se rasipnički ponašali, svi naši funkcioneri su imali sto posto izvršenje svojih poslova i zadataka, i svakodnevno smo osluškivali šta narod misli i sa kakvim se problemima susreće, te smo se shodno tome, tako i ponašali, a najbolјi primer je to što smo sprečili otvaranje JP“Parking Servis“, što je bio dodatni i neopravdani namet građanima, a što nam naši pojedini koalicioni partneri, nikada nisu oprostili.

Ograničavajući faktori razvoja opštine su, upravo, one grupe i pojedinci, koji se konstantno, već dvadeset godina provlače na izborima  i kojima nisu u interesu građani ni opština Bogatić, već njihov lični interes, tako da će ovi izbori biti referendum, da li smo za prošlost ili za budućnost. Da li smo za lažna obećanja zapošlјavanju, a čemu smo svedoci u ovoj kampanji, koja je najprlјavija do sada, gde se obećavaju stotine radnih mesta, koja ne postoje, samo da bi se dobili glasovi, a na kraju će ti isti zaposliti svoje najbliže, a posle izbora se neće setiti ni svojih obećanja ni svojih glasača, kao što su to činili i do sada. Ili smo za politiku budućnosti, koju oličava Aleksandar Vučić, gde ćemo u skoroj budućnosti i nas gledati u udarnim televizijskim terminima, kako se otvaraju nove fabrike i u našem Bogatiću. Stoga, pozivamo građane da ne rasipaju svoje glasove, već i da na lokalu glasaju za listu „Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje“, koja će na oba glasačka listića biti broj 1. To, upravo iz razloga, što je veoma bitno da se poklope republička i lokalna vlast, jer je mnogo bolјe za razvoj opštine kada imamo identičnu i republičku i lokalnu vlast.

Related Images: