SPS naslovna - Lista broj 3 - Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbija (SPS)
ИСТАКНУТО

Lista broj 3 – Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbija (SPS)

pin - Lista broj 3 - Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbija (SPS)

Nenad Beserovac, predsednik Opštinskog odbora SPS

1.Kako vidite ekonomski razvoj opštine Bogatić u naredne četiri godine sa aspekta privrenog razvoja, zapošlјavanja, razvoja preduzetništva? Šta treba opštini Bogatić da uhvati korak razvoja?

Očekujem, naravno, ubrzan privredni razvoj u narednom periodu, jer ga u prethodnom gotovo nije ni bilo. Da bi uhvatila korak razvoja, našoj opštini su potrebna dva do tri ozbilјna investitora, koji će povući i razvoj preduzetništva, koje bi pratilo i opsluživalo te ozbilјne investitore, a samim tim bi došlo do novog zapošlјavanja, ali u realnom sektoru, koji bi proizvodio novu vrednost. Da bismo mogli da očekujemo ozbilјne investitore treba da stvorimo preduslove, da privučemo kompanije koje žele da ulažu u našu privredu. Pre svega moramo dokrajčiti i dovesti kanalizicioni kolektor do recepijenta, reke Save, kako bismo bar veće privredne subjekte u prvoj fazi priklјučili na sistem, urediti putnu infrastrukturu, ali i insistirati na revitalizaciji pruge, jer ozbilјne investicije traže bar dva načina transporta, dovesti priklјučak za gas. Opština već radi na izradi izmene Plana generalne regulacije za naselјeno mesto Bogatić, čime ćemo domaćim privrednicima omogućiti da realizuju svoje planove i podignu nove privredne objekte u prvoj zoni naselјa, ali će ovom izmenom biti omogućeno budućim investitorima, da investiraju u radnoj zoni «Energana» (opštinsko zemlјište površine 12 ha), kao i mogućnost otvaranja industrijske zone u neposrednoj blizini ove lokacije (iza «Mlinske» površina oko 25 ha – privatni posedi), Planom detalјne regulacije koji se izrađuje za radnu zonu «Banja Dublјe», biće omogućeno investiranje i na ovoj lokaciji koja je 100% vlasništvo Opštine, a za koju su zainteresovana tri investitora.

Koji su, po Vama, ograničavajući faktori razvoja opštine Bogatić, odnosno zaostajanja u razvoju? Na koji način biste zaustavili propadanje sela, a kako rešavali porast siromaštva?

 

Razlozi za zaostajanje pre svega su loše privatizacije posle 2000. godine, koje su uništile i ona preduzeća i pogone u kojima su lјudi radili i proizvodili (Ogled, 1.maj, Zorka-plastika, MI Lala Stanković), tako da je praktično jedina privredna grana koja donosi novu vrednost u našoj opštini polјoprivreda. Ako znamo kuda nam polјoprivreda ide u poslednjoj deceniji, onda je stvar potpuno jasna. Nadam se da će pre svega država pronaći strateški pravac za našeg polјoprivrednog proizvođača i shvatiti da je ova grana privrede razvojna šansa ne samo za našu opštinu već i za čitavu državu. Ako hoćemo da zaustavimo propadanje naših sela, moramo pre svega stvoriti uslove da građani mogu na svojim gazdinstvima da žive od svog rada, odgajaju i školuju svoju decu, da stvorimo infrastrukturu u selima, osim puteva, koji su u prilično dobrom stanju, obnovimo Domove kulture, zdravstvene ambulante, dovedemo zdravstvene apoteke i šaltere pošte ili banke u ona sela koja ih nemaju, sagradimo predškolske ustanove u većim MZ i omogućimo građanima da svoje potrebe ostvaruju u svojim sredinama. Ja u ime svoje partije i svoje lično obećavam da ćemo insistirati na svemu ovom. Takođe ćemo uraditi sve što je do nas, da JKP Bogatić, komunalne delatnosti koje su mu dodelјene, a to su proizvodnja vode, prikuplјanje otpada, uređenje i upravlјanje groblјima, uređenje prve zone, zoohigijenu, ostvaruje na teritoriji čitave opštine, a ne samo u naselјenom mestu Bogatić.

Kako ćete ubediti birače da Vašoj listi daju glas? Kako ćete ih, posle izbora, ako budete učestvovali u vlasti, uveriti da niste „isti kao svi“ – da Vam na prvom mestu nisu interesi političke grupacije (ili grupe građana) koju zastupate već interesi građana koji su vas birali? Da li smatrate da je utopija mogućnost da u podeli vlasti partijska pripadnost ne bude isklјučivi kriterijum, već i da kadrovi iz opozicije u skadu sa svojim sposobnostima mogu da budu u izvršnim organima vlasti (opštinsko veće), u javnim preduzećima i ustanovama?

Pred birače izlazimo promovišući pre svega globalne levičarske ideje, solidarnost, društvo jednakih šansi za sve, socijalnu pravdu, ali ćemo i pokazati sve šta smo za građane na lokalu radili i uradili u prethodnom periodu i šta nameravamo da radimo u budućnosti. Promovisaćemo i svoje kandidate za odbornike, najbolјu odborničku listu Ivica Dačić -»Socijalistička partija Srbije – Nenad Beserovac», na kojoj imamo 27 novih kandidata u odnosu na izbore 2012. godine, kandidate koji imaju ime i prezime, koji su profesionalno ostvareni i koji mogu na lični autoritet i integritet, privući određen broj birača. Uz tradicionalne glasače SPS-a i dobro koncipiranu kampanju, očekujemo odličan izborni rezultat i pobedu na lokalnim izborima.

Mislim da nema potrebe da bilo koga ubeđujemo da nećemo «biti isti» kao drugi, jer mi i nismo isti, mi smo originalna, moderna partija levice i uveren sam da građani to prepoznaju i da će nam dati poverenje na ovim izborima. Ja sam već i ranije isticao da je naša želјa da se napravi široka i stabilna koalicija, koja će izdržati pun mandatni period i pokušati da reši mnoge nagomilane probleme u našoj sredini, a naravno da ćemo insistirati da na rukovodeća mesta dođu stručni lјudi, sa volјom, želјom, energijom, ali i iskustvom i to smo u prethodnom periodu i delom pokazali. Naši kadrovi su vodili najkomplikovanije ustanove i opšta je ocena da su ti sistemi i najbolјe funkcionisali i poslovali.

 

Related Images: