Naslovna Pozitivna - Lista broj 6 - Grupa građana "Pozitivna Mačva" Milan Damnjanović
ИСТАКНУТО

Lista broj 6 – Grupa građana „Pozitivna Mačva“ Milan Damnjanović

pin - Lista broj 6 - Grupa građana "Pozitivna Mačva" Milan Damnjanović

Milan Damnjanović, prvi na listi Grupe građana „Pozitivna Mačva“

1. Kako vidite ekonomski razvoj opštine Bogatić u naredne četiri godine sa aspekta privrenog razvoja, zapošlјavanja, razvoja preduzetništva? Šta treba opštini Bogatić da uhvati korak razvoja?

Opšte je poznata činjenica da opština Bogatić nije ekonomski razvijena i pored brojnih prirodnih potencijala kojima raspolaže. Industrija kao privredna grana je veoma malo zastuplјena. Skoro da je nema. Kada su se devedesetih godina prošlog veka urušila velika preduzeća u Bogatiću, poput «Ogleda», «Prvog maja», «Plastike», «Lale Stanković» i ostalih, koja su zapošlјavala veliki broj lјudi, ostali smo bez ikakve privredne delatnosti osim polјoprivrede. Iako se godinama unazad u svim predizbornim kampanjama, pa i u ovoj, pričalo i najavlјivao dolazak nekakvih investitora, svedoci smo da se ni jedno od tih obećanja nije ispunilo zato što nisu ni bila realistična. Mi iz Grupe građana „Pozitivna Mačva“ smatramo da točak privrednog razvoja mogu pokrenuti samo oni koji žive i rade u opštini Bogatić, odnosno, ona preduzeća koja već posluju u našoj opštini. Zalažemo se da opština Bogatić uzme aktivno učešće u pokretanju privrednog razvoja. Naša ideja je da se oformi Fond za razvoj opštine Bogatić iz kog bi se finansirala lokalna preduzeća koja žele da prošire svoju privrednu aktivnost i povećaju broj zaposlenih. Iz Fonda za razvoj finansirao bi se bespovratno, svake godine, određen broj mladih koji žele da započnu sopstveni posao i pružila bi im se odgovarajuća stručna i pravna pomoć. Takođe, sredstvima iz Fonda za razvoj sufinansirali bismo projekte iz oblasti obnovlјivih izvora energije, poput biomase, termalnih voda i solarne energije. Ulaganja u obnovlјive izvore energije su velika, ali su na duže staze isplativa i znače otvaranje novih radnih mesta i veće prihode za budžet opštine Bogatić. Dakle, lokalni lјudi + lokalna sredstva = ekonomski razvoj!

2. Koji su, po Vama, ograničavajući faktori razvoja opštine Bogatić, odnosno zaostajanja u razvoju? Na koji način biste zaustavili propadanje sela, a kako rešavali porast siromaštva?

Više je faktora koji ograničavaju razvoj opštine Bogatić. Na neke od njih, poput tržišnih odnosa, cena, carina, poreza itd, ne možemo da utičemo. Ono što možemo jeste da se prilagodimo što bolјe trenutnim okolnostima. Mi propadamo i siromašimo zbog toga što ne uspevamo da se prilagodimo trenutnim tržišnim okolnostima. Tržište danas je monopolizovano od strane krupnih proizvođača i liberalizovano za uvoz polјoprivrednih proizvoda iz Evropske unije. Mi moramo da se prilagodimo tim okolonostima, odnosno moramo da postanemo konkurentni na tržištu. Da bismo postali konkurentni na domaćem, ali i stranom tržištu moramo, pored kvaliteta, da ponudimo količinu i kontinuitet snabdevanja proizvodima. Jedini način da više malih proizvođača preraste u veći sistem jeste da se udruže u nekom vidu udruženja, preduzeća ili zadruge. Mi iz Grupe građana „Pozitivna Mačva“ smatramo da opština Bogatić preko Direkcije za polјoprivredu i selo treba da preuzme inicijativu i pokrene ovaj pionirski posao. Direkcija za polјoprivredu i selo treba da ima aktivnu ulogu u procesu udruživanja polјoprivrednika kroz finansijsku i stručnu podršku udruživanju. Recimo, ako nekoliko proizvođača paprike želi da se udruži radi postizanja veće količine proizvoda u kontinuitetu radi snabdevanja nekog većeg trgovinskog lanca njima je potreban novac za podizanje plastenika. Direkcija može u ovom slučaju da bespovratno finansira deo troškova za podizanje plastenika i da na ovaj način pospeši udruživanje proizvođača na zdravim, ekonomskim osnovama. Ovo je jedini realan način za koji smatramo da može da zaustavi propadanje sela.

3. Kako ćete ubediti birače da Vašoj listi daju glas? Kako ćete ih, posle izbora, ako budete učestvovali u vlasti, uveriti da niste „isti kao svi“ – da Vam na prvom mestu nisu interesi političke grupacije (ili grupe građana) koju zastupate već interesi građana koji su vas birali? Da li smatrate da je utopija mogućnost da u podeli vlasti partijska pripadnost ne bude isklјučivi kriterijum, već i da kadrovi iz opozicije u skadu sa svojim sposobnostima mogu da budu u izvršnim organima vlasti (opštinsko veće), u javnim preduzećima i ustanovama?

Svakako da građane nećemo ubeđivati da glasaju za nas tako što ćemo im obećavati zaposlenje u organima opštine Bogatić, javnim ustanovama i javnim preduzećima jer to nije realno. Grupa građana „Pozitivna Mačva“ nudi građanima sveobuhvatan, jasan i realan program socio-ekonomskog razvoja opštine Bogatić i svega ostalog što planiramo da uradimo u naredne četiri godine. Takođe, mi smo jedini u Bogatiću koji biračima predstavlјaju kandidate za najodgovornije funkcije u vlasti, javnim ustanovama i preduzećima. Dakle, kod nas je sve veoma jasno i javno. Građani neka odluče da li će svoj glas dati nama koji imamo jasan program i i sposobne lјude za njegovu realizaciju ili će svoj glas dati onima koji niti imaju program niti imaju kvalitetne kadrove. Od ostalih se razlikujemo i po tome što je naša „centrala“ u Bogatiću, a ne u Beogradu, Šapcu, Čačku ili Jagodini. U grupi građana „Pozitivna Mačva“ rukovodimo se isklјučivo interesima naših sugrađana, a ne naredbama iz Beograda koje su često na štetu sela i selјaka. Kada je u pitanju partijska pripadnost kao kriterijum pri formiranju vlasti smatram da je veći problem nepostojanje odgovornosti i mehanizama za pozivanje na odgovornost nekog javnog funkcionera. Nažalost, i sami građani ne poseduju dovolјno kritičke samosvesti prema neodgovornim političarima. Mi smo se u protekle četiri godine rukovodili principima odgovornosti i stručnosti, te smo na rukovodeće položaje postavili odgovarajuće lјude. Nјihovim radom se ponosimo i zato pre izbora jasno građanima kažemo koje lјude kandidujemo za najbitnije funkcije u vlasti umesto da, nakon izbora, iza leđa građana, mešetarimo i postavlјamo nesposobne partijske poslušnike.

 

Related Images: