Nebojsa Petronic Naslovna - НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ: ОД 1. ДЕЦЕМБРА ДОСТА НОВИНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ИСТАКНУТО ТРАКА

НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ: ОД 1. ДЕЦЕМБРА ДОСТА НОВИНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

pin - НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ: ОД 1. ДЕЦЕМБРА ДОСТА НОВИНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

[bws_googleplusone]

Ко ће преузети надлежности  дирекција које се гасе? Које новине доносе Закони о буџетском систему и запосленима у локалној самоуправи?  Нова организација и систематизација у општинској управи, уводи се службенички систем, формира се кабинет председника Општине. До краја месеца – трећи ребаланс буџета, измена  десетине старих скупштинских одлука, усвајање великог број нових, а мењаће се и Статут општине!  

Од 1. децембра престају да раде Дирекција за пољопривреду и Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу. Док ће за Дирекцију за пољопривреду бити довољна само одлука о престанку рада, за Дирекцију за грађевинско земљиште покренуће се поступак ликвидације.

Ниједан радник који је запослен на неодређено време неће остати без посла, него ће по расписаном интерном конкурсу бити распоређени на радна места у Општинској управи. Без посла остају једино директори Душан Туфегџић и Матија Миловановић.

 

Надлежности угашених дирекција преузимају Управа, ЈКП и овлашћена предузећа

 

Комплетна надлежност и послови које је обављала  Дирекција за пољопривреду биће поверени Општинској управи општине Богатић – Одељењу за привреду и финансије. Већина послова који су досад били у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште  (уређивање грађевинског земљишта – припремање и одржавање грађевинског земљишта, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и  заштити јавног пута, вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута) биће поверени Општинској управи општине Богатић.

Послови обезбеђивања јавне расвете и одржавања зелених површина биће поверени Јавном комуналном предузећу, док би се послови урбанистичког планирања поверили предузећу регистрованом за обављање тих врста услуга.

Имајући у виду законску немогућност да се оснује предузеће које би обављало ову делатност, а исти послови не могу да се повере ЈКП због непостојања основних законских услова да обављају послове управљача јавних путева, наведене послове општина Богатић ће путем јавне набавке  поверити овлашћеном предузећу.

Такође, сви послови у вези вршења инвеститорских функција на изградњи и реконструкцији јавног пута, одржавању и заштити јавног пута општинска управа ће у поступку јавне набавке  изабрати најповољније извођаче за обављање ових послова.

Сматрамо да је овакав начин поверавања обављања појединих комуналних делатности и осталих послова из надлежности Дирекција, у овом тренутку економски најцелисходнији, имајући у виду недореченост законских прописа који регулишу поједине делатности – рекао је помоћник председника Општине Небојша Петронић за „Мачва Пресс“.

Нова систематизације, увођење службеничког система, формира се кабинет председника…

 

До краја новембра биће доста посла на усклађивању великог броја постојећих одлука са новим Законом о буџетском систему и Законом о запосленима у јединицама локалне самоуправе.

– Поред усвојене измене систематизације радних места и преузимања запослених путем интерног конкурса у Општинску управу, Скупштина општине мора  изменити бројне одлуке као што су  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време,  Одлука о општинској управи, Одлука о поверавању послова комуналних делатности, Одлука о покретању ликвидације јавног предузећа, као и усвојити Одлуку о ребалансу буџета којом ће се средства са обе Дирекције, преусмерити и расподелити на конта општинске управе – каже Петронић.

Од 1. децембра, по Закону о запосленима у јединицама локалне самоуправе уводи се  службенички систем по угледу на органе државне управе. Зато ће до тада бити усвојене нове одлуке о организацији управе и правилник о унутрашњој организацији и систематизацији.

Новина је Кадровски план који усваја скупштина општине, формирање кабинета председника општине, детаљно уређење конкурсног поступка запошљавања, при чему се радна места прво попуњавају преузимањем запослених из система локалне власти,  интерним конкурсом а тек на крају ако исти не успеју, запошљавање ће се обавити пријемом нових радника путем јавног конкурса. Предвиђено је и напредовање запослених  уз обавезу оцењивања службеника. Општинска управа општине Богатић ће до краја месеца предложити Општинском већу обједињену систематизацију радних места у органима општине Богатић, у којој ће опис послова службеника и немештеника бити многи детаљније и целисходније обрађен у односу на постојећу систематизацију радних места – истакао је помоћник председника Општине Небојша Петронић.

„Мачва Пресс“ сазнаје да ће на седници Скупштине општине до 1. децембра поред измене десетине старих и усвајања нових одлука бити измењен и Статут општине.

Д.Грујић

 

Related Images: