Stranke Naslovna - У ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДА НИЈЕ ПРЕПОЗНАТА
ИСТАКНУТО ТРАКА

У ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДА НИЈЕ ПРЕПОЗНАТА

pin - У ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДА НИЈЕ ПРЕПОЗНАТА


ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (37)

У локалном акционом плану за младе ни речи о младима на селу у области пољопривреде. Ништа ново – запостављене су и девојчице и младе девојке које живе и раде на селу, иако су оне кључ опстанка села.

Скупштина општине Богатић је усвојила Локални акциони план за младе у наредном петогодишњем периоду. У припреми овог документа спроведено је истраживање којим је обухваћено 427 младих између 15 и 30 година старости, међу којима је већина – 54 одсто женског пола.

Резултати истраживања, у којем је коришћен упитник са више од стотину питања су интересантни са више аспеката, а добијени одговорили су смернице за деловање локалне самоуправе како би се положај младих поправио.

За локалну самоуправу има доста посла у свим сферама живота на сеоском подручју, од запошљавања, преко социјалних услуга, здравства, образовања, до културе и забаве.

Као један од основних проблема са којима се млади данас сусрећу у Републици Србији, а тиме и у oпштини Богатић истакнута је незапосленост.Од 2777 незапослених, евидентираних прошлог месеца, више од половине су жене -1423.

„Неадекватна подршка у процесу стицања практичних знања, недовољно знања о начину представљања стечених знања и вештина, несигурност али и мали број адекватних прилика, неинформисаност младих и недовољна заинтересованост су неки од проблема са којима се они суочавају у овој области. Млади не поседују потребна практична знања, вештине и компетенције које су тражене на тржишту радa. Практична знања је неопходно унапредити подршком формалном образовању, као и развијањем програма неформалног образовања које потенцијални послодавци виде као недостајуће.

У програму формалног образовања, највећи нагласак треба ставити на пружање услуге професионалне оријентације и плана развоја каријере већ у раној  доби. Кроз такав систем младима ће бити омогућено усмеравање у складу са њиховим интересима, али и потребама на тржишту рада. Такође, велики акценат треба ставити на стручну праксу, као и друге облике друштвених активности младих на пример: волонтирање које је неопходно за развој и оспособљавање младих за обављање одређених послова.“ – наводи се у документу.

Проблем запошљавања је препознат у локалној самоуправи, али у недостатку инвестиција и нових радних места сужен је простор за запошљавање у друштвеном сектору и предузетништву. Програмом стручне праксе, који последњих година суфинансира локална самоуправа, младима се омогућава оспособљавање, обављање приправничког стажа и стицање услова за полагање стручног испита. Након завршетка овог програма само најсрећнији имају могућност ангажовања на привременим и повременим пословима, док већина и даље чека запослење код куће.

Скоро половине, 47 одсто анкетариних младих људи није чуло за програма стажирања, волонтирања и приправничког рада, 45 одсто није било обухваћено њима, а свега 8 одсто су били укључени у ове програме.

Ови резултати анкете довољно јасно илуструју колико је тешко на подручју општине Богатић пронаћи запослење.

Интересантно је да, иако је општина Богатић изразито пољопривредно подручје, докуменат ни на једном месту не препознаје младе у овој области. Млади на пољопривредним газдинствима, њихови проблеми, перспектива, мере за побољшање положаја, остали су без заслужене пажње.  

У овом сегменту запостављене су и младе девојке на селу, за које се, више декларативно напомиње да су снага која гарантује опстанак села.

Д.Грујић

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања, ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: