Centar tabla 1020x642 - СВЕ ВИШЕ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - СИРОМАШНИ, НАПУШТЕНИ, ТРПЕ НАСИЉЕ, ЈЕДНО РОДИТЕЉИ ПРОДАЛИ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

СВЕ ВИШЕ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – СИРОМАШНИ, НАПУШТЕНИ, ТРПЕ НАСИЉЕ, ЈЕДНО РОДИТЕЉИ ПРОДАЛИ

pin - СВЕ ВИШЕ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - СИРОМАШНИ, НАПУШТЕНИ, ТРПЕ НАСИЉЕ, ЈЕДНО РОДИТЕЉИ ПРОДАЛИ

У Центру за социјални рад у Богатићу последњих година уочавају пораст броја корисника услуга социјалне заштите, у просеку за 150 до 200 више на годишњем нивоу, па је тако прошле године укупно 3633 становника општине Богатић из различитих разлога било на евиденцији корисника услуга.

Генерално, социјални радници имају све више посла и обављају га стручно и савесно без обзира на већи број предмета.  Поједине бројке у годишњем извештају о раду ове установе недвосмислено указују на појаве које не би требало да буду надлежност само Центра за социјални рад. Уосталом, у бројним ситуацијама, када „случај“ стигне у Центар за социјални рад већ је касно јер је пропуштена прилика за превентивно деловање.

Уочава се да је међу корисницима услуга социјалне заштите све више жена и, на жалост – деце.

– Узимајући у обзир приближно исту заступљеност особа мушког и женског пола у претходним извештајима, у прошлој години је дошло до значајне промене јер је жена више него мушкараца. Сагледавајући узрасну структуру, најзаступљенија је категорија одраслих (26-64) која броји 1742 корисника. Следећа по заступљености је категорија деце (0-17) која броји 831 корисника,  од којих је најзаступљенија подкатегорија од 6 до 14 година, потом од 15 до 17 година, нешто мање заступљена од три до пет година, док је најмање заступљена узрасна категорија 0-2 године.  Следећа по заступљености је категорија старијих (65 и више година) која броји 687 корисника, док су најмање заступљени млади (18-25) којих има 373 корисника – наводи се у извештају Центра за социјални рад.

Половина од укупног броја деце у систему социјалне заштите (419) је из породица које су оствариле права на новчану социјалну помоћ и неки облик материјалних давања. За две последње године за скоро 100 је порастао број деце која живе у сиромашним породицама и која не могу без финансијске подршке државе.

Ова деца су угрожена од сиромаштва, а 154 деце није гладно, али живе у породицама где су нарушени односи између родитеља, што далекосежно оставља последице у развоју и понашању ове деце. Децe чији се родитељи споре око начина вршења родитељских права, само две године раније, 2018., било је 64. Деца су угрожена, пате и трпе када преживљавају драматичне породичне односе, а ништа мање није угрожено ни 47 деце о којима родитељи не брину како би требало, као и 33 која су била жртве насиља и занемаривања.

Једно дете се на евиденцији налази у својству жртве трговине људима и у решавање овог случаја је укључено и надлежно тужилаштво – истакнуто је у извештају Центра за социјални рад.

Д. Грујић

18 ДЕЦЕ ИЗМЕШТЕНО ИЗ БИОЛОШКЕ ПОРОДИЦЕ

Од укупно 85 деце под привременим старатељством, за 19 деце реализован је смештај у хранитељску породицу (11), у установу социјалне заштите (5) и у сродничку хранитељску породицу (3).     

У протеклој години укупно је 18 деце измештено из биолошке породице услед неадекватног родитељског старања (7), насиља над децом (6), одсуства родитељског старања – родитељи потпуно или делимично лишени родитељског права, лишени пословне способности или нису стекли пословну способност (3) или спречености родитеља да врше родитељско право- одслужење затворске казне, болничко лечење, тешке болести, душевна обољења (2).

Related Images: