Kamioni - СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА У 2000 ДОМАЋИНСТАВА У БОГАТИЋУ
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА У 2000 ДОМАЋИНСТАВА У БОГАТИЋУ

Јавно комунално предузеће „Богатић“ организовано прикупља отпад у седам месних заједница у општини Богатић. Уз два камиона смећара, колико је до сада било у њиховом возном парку, захваљујући пројекту Министарства за заштиту животне средине, амбасаде Шведске и општине Богатић, набављен је нови камион. То ће, према речима Теодора Теодоровића, заменика председника општине Богатић значајно допринети […]

Deponija ociscena 1200x642 - ПРИОРИТЕТ ЗЕЛЕНЕ ОАЗЕ УМЕСТО ДЕПОНИЈА И ОРГАНИЗОВАНО ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДА
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ПРИОРИТЕТ ЗЕЛЕНЕ ОАЗЕ УМЕСТО ДЕПОНИЈА И ОРГАНИЗОВАНО ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Општина Богатић је посвећена решавању еколошких проблема, а приоритет је затварање привремених депонија у месним заједницама и организовано прикупљање комуналног отпада на целом подручју општине. За ове активности нема довољно средстава у општинском буџету, па се планиране активности обављају уз значајну финансијску подршку Министарства за заштиту животне средине. Тако је у марту ове године санирана […]

5 5 - ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМ: УПРКОС АПЕЛИМА И НАДЗОРУ ЧЕСТИ ПОЖАРИ НА СМЕТЛИШТИМА
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ТРАКА

ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМ: УПРКОС АПЕЛИМА И НАДЗОРУ ЧЕСТИ ПОЖАРИ НА СМЕТЛИШТИМА

Уз нeкoнтрoлисaнo oдлaгaњe oтпaдa у прирoди у Maчви су велики  eкoлoшки прoблeм чeсти пoжaри нa дeпoниjaмa у вaрoшици Бoгaтићу и oкoлним сeлимa. Апели да се не пале сметлишта остају без одјека, а локална самоуправа појачава контроле. Од фебруара ове године забележено је неколико пожара у Бадовинцима, Богатићу и Црној Бари. Идeнтификoвaнo je вишe лицa кoja су […]

DIM 912x642 - ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА ШТЕДИ НОВАЦ И СМАЊУЈЕ АЕРОЗАГАЂЕЊЕ
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА ШТЕДИ НОВАЦ И СМАЊУЈЕ АЕРОЗАГАЂЕЊЕ

Замена фoсилних гoривa oбнoвљивом гeoтeрмaлном eнeргиjом омогућила је  минимaлну уштeду у eмисиjи 750 т угљeн-диoксидa дo мaксимaлних 1000 т угљeн-диoксидa гoдишњe. Планира се проширење топловода саграђеног пре три године, али тек топлификацијом целог насеља значајније би се поправио квалитет ваздуха који је често и даље слаб због загађења из индивидуални ложишта која користе класичне изворе […]

Naslovna fekalna cisterna - БОГАТИЋ У ПРОГРАМУ "ЧИСТА СРБИЈА" - 210 КИЛОМЕТАРА МРЕЖЕ И ДВА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

БОГАТИЋ У ПРОГРАМУ „ЧИСТА СРБИЈА“ – 210 КИЛОМЕТАРА МРЕЖЕ И ДВА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Недосањан сан да ће се после две и по деценије завршити изградња канализационог система требало би да се оствари до 2025. године, пошто је општина Богатић сврстана у приоритетне у реализацији пројекта „Чиста Србија“. На више радних састанака у Влади Србије потврђено је да је у плану изградња канализационог система под називом „Богатић“ на који […]

Naslovna cisterna Drina - БАХАТО И НЕСАВЕСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА УГРОЖАВА ИЗВОРЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

БАХАТО И НЕСАВЕСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА УГРОЖАВА ИЗВОРЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ

Када нема канализационе мреже и постројења за њихово пречишћавање, отпадне воде су потенцијално велика опасност за загађење извора здраве, пијаће воде. Испуштање отпадних вода у реку, испирање атомизера после третирања њива хербицидима, гомилање отпада свих врста у близини водотокова, неконтролисано одлагање анималног отпада велика су опасност за здравље људи. Подручје Maчве, а нарочито општине Богатић […]

septička jama - cisterne - fekalije - voda
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

КАНАЛИЗАЦИЈА „СКАДАР НА БОЈАНИ“ – ДОКЛЕ ЋЕ ДА КРСТАРЕ ФЕКАЛНЕ ЦИСТЕРНЕ?

Докле ће цистерне крстарити Мачвом? Ово питање годинама постављају становници општине Богатић суочавајући се са проблемима у снабдевању здравом пијаћом водом и више од две деценије дугом изградњом канализационе мреже. Нова општинска власт најављује коначно решавање проблема уз подршку Републике. Оптимизам је утемељен на финансијској подршци Републике и плану „Србија 2025.” Општина Богатић једина је […]

Cisterna 103 COLOR - ГОДИНЕ ОПАСНОГ ЖИВЉЕЊА НА СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ТРАКА

ГОДИНЕ ОПАСНОГ ЖИВЉЕЊА НА СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА

Подручје општине Богатић „лежи“ на септичким јамама које су велика опасност по здравље људи, а фекалне воде се односе цистернама уместо да се сливају у канализацију и пречишћавају пре испуштања у Саву. Када нема канализације, прoблeм oтпaдних вoдa из дoмaћинствa рeшaвa се дeпoнoвaњeм у искoпaнe, углaвнoм циглoм oзидaнe, бeтoнскoм плoчoм пoкривeнe рупe, кoje oви људи […]

Uginule zivotinje bacaju i na deponije 1152x642 - БОГАТИЋ НА ПУТУ ДА ПОСТАНЕ ЕКО ОПШТИНА - ИЗАЗОВ, РЕАЛНОСТ ИЛИ САН
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ТРАКА

БОГАТИЋ НА ПУТУ ДА ПОСТАНЕ ЕКО ОПШТИНА – ИЗАЗОВ, РЕАЛНОСТ ИЛИ САН

Општина Богатић је, према стратешким документима усвојеним у локалној скупштини, на путу да буде еколошка средина. У том процесу пред доносиоцима одлука и грађанима су велики изазови, а највеће ограничење је недостатак средстава за финансирање капиталних пројеката. У серији текстова до краја године, у оквиру пројекта који је суфинансиран од стране Министарства културе и информисања […]