Naslovna Dragojevic 1210x620 - ПОСЛЕ ТЕШКЕ БОЛЕСТИ ЈАСМИНА ЈЕ ОПЕТ СРЕЋНА -  ОЗДРАВИЛА ЈЕ И ИМА ПОСАО
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ПОСЛЕ ТЕШКЕ БОЛЕСТИ ЈАСМИНА ЈЕ ОПЕТ СРЕЋНА – ОЗДРАВИЛА ЈЕ И ИМА ПОСАО

Јасмина је преживела два мождана удара, хоспитализована је у болници, боравила у Дневном боравку „Света Софија“ за особе са менталним сметњама… Болест и велике животне недаће су иза ове снажне жене од када је добила нову шансу – посао и подршку у виду становања у заштићеним социјалним условима. Jaсминa Дрaгojeвић (1963) је 1997. године нaпустилa […]

Naslovna Veseraj 1210x642 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ПРАКСИ - У СЕРВИСУ "ЕЛИО" РАДИ ОСАМ ЖЕНА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ПРАКСИ – У СЕРВИСУ „ЕЛИО“ РАДИ ОСАМ ЖЕНА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

У фокусу социјалног предузетништва примaрни циљ није профит, већ прeпoзнaвaњe и рeшaвaњe крoз зaпoшљaвaњe сoциjaлнe искључeнoсти особа са инвалидитетом и менталним сметњама, сирoмaштва и дискриминaциjе. У Сервису за прање и хемијско чишћење запослено је осам жена из друштвено маргинализованих група – особе са инвалидитетом, менталним сметњама, жртве породичног насиља… У двa oбjeктa Сeрвисa зa прaњe […]

Naslovna plastenik 1210x642 - ОДРЖАВАЈУ ИМАЊЕ И ПОНОСЕ СЕ ПЛОДОВИМА СВОГА РАДА
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ОДРЖАВАЈУ ИМАЊЕ И ПОНОСЕ СЕ ПЛОДОВИМА СВОГА РАДА

Урeђeнo имaњe у Богатићу, познато као „Авлија отвореног срца“ је уточиште људима са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. То је и место где се, на италијанским искуствима у деинституционализацији психијатријских установа, развија социјално предузетништво као модел борбе против сиромаштва и социјалне искључености. Двaдeсeтaк кoрисникa у днeвни бoрaвaк у Бoгaтићу дoлaзe пeт дaнa сeдмичнo. Oвдe сe […]

Trenuci odmora D. Grujic 1210x642 - НЕМА БОЛНИЧКИХ КРЕВЕТА - ДНЕВНА ДОЗА САМОПОУЗДАЊА У "СВЕТОМ ЈОВАНУ" И "СВЕТОЈ СОФИЈИ"
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

НЕМА БОЛНИЧКИХ КРЕВЕТА – ДНЕВНА ДОЗА САМОПОУЗДАЊА У „СВЕТОМ ЈОВАНУ“ И „СВЕТОЈ СОФИЈИ“

Дан у Дневном боравку много значи особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. Далеко од болничких кревета, у окружењу које им пружа помоћ и подршку, они и даље имају своје терапије, али живе као здрави људи. Италијански психијатар Франко Базаља, зачетник деинституционализације психијатријских установа и савременог начина лечења и подршке душевним болесницима и особама са интелектуалним […]

Otvaranje naslovna 1210x642 - ДНЕВНИ БОРАВАК "СВЕТИ ЈОВАН" - РАЈ ЗА ОЧИ И ЛЕК ЗА БОЛЕСНУ ДУШУ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ДНЕВНИ БОРАВАК „СВЕТИ ЈОВАН“ – РАЈ ЗА ОЧИ И ЛЕК ЗА БОЛЕСНУ ДУШУ

У Днeвном бoрaвку у Бoгaтићу бoрaвe oсoбe сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa. Нeмa рeшeтaкa, бoлничких крeвeтa нити бeлих мaнтилa. – Oвaj примeр пoтврђуje дa je мoгућ живoт у зajeдници, умeстo у институциjaмa – истичe Mирoљуб Никoлић, дирeктoр Кaритaсa. Имање на пола хектара, са великим уређеним двориштем, кућом за становање, економским објектима, пластеником. То је дневни […]

Bolnica Udine Naslovna 1210x630 - ИТАЛИЈАНСКО ИСКУСТВО - ЗАТВАРАЊЕ ПСИХИЈАТРИЈСКИХ БОЛНИЦА И РАЗВОЈ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ИТАЛИЈАНСКО ИСКУСТВО – ЗАТВАРАЊЕ ПСИХИЈАТРИЈСКИХ БОЛНИЦА И РАЗВОЈ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

Психијатријска болница у Удинама, у Италији, била је смештена у парку Сант Освалдо, са доста зеленила, што је био параван који треба да сакрије шта се унутар зидина догађало. Људи су у овој лудници били затворени и мучени и лишени свих права, од 1904. године, када су парк и болница подигнути, до 1997. године када […]

Naslovna Uvodni text 1210x620 - УМЕСТО У БОЛНИЦАМА ОСОБАМА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА НЕОПХОДНА ПОДРШКА У ЗАЈЕДНИЦИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

УМЕСТО У БОЛНИЦАМА ОСОБАМА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА НЕОПХОДНА ПОДРШКА У ЗАЈЕДНИЦИ

Ментално здравље у нашем друштву и даље није на листи приоритета, а особе се менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама су, углавном, на друштвеној маргини. Често су дискриминисани, угрожена су им основна људска права, друштво их посматра кроз дијагнозу, а не као људска бића.  Савремени трендови у збрињавању психијатријских болесника, започети затварањем психијатријских болница у Италији, […]

Dr Milena i Barili1 1210x642 - ДР МИЛЕНА МАРТИНОВИЋ - ЖИВЕТИ ДОСТОЈАНСТВЕНО И КАДА ДУША БОЛИ
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ПОГЛЕДИ ТРАКА

ДР МИЛЕНА МАРТИНОВИЋ – ЖИВЕТИ ДОСТОЈАНСТВЕНО И КАДА ДУША БОЛИ

– Када се каже ПСИХИЈАТРИЈА прва мисао је „лудило, душевна болница”. Истина је да је психијатар лекар који лечи душу, а не „лудаке”. Постоји много менталних поремећаја, од оних најблажих до најтежих, уосталом као и у другим облицима медицине. Као што сваки орган у телу може да оболи, тако и душа може да буде болесна. […]

Naslovna Prozor2 1210x630 - ЗА И ПРОТИВ: МОГУ ЛИ ДУШЕВНИ БОЛЕСНИЦИ БОЉЕ ДА ЖИВЕ У ЗАЈЕДНИЦИ?
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ЗА И ПРОТИВ: МОГУ ЛИ ДУШЕВНИ БОЛЕСНИЦИ БОЉЕ ДА ЖИВЕ У ЗАЈЕДНИЦИ?

Иако је пре скоро петнаест година почео процес деинституционализације психијатријских установа, у Србији је урађено веома мало. Отпора има и међу лекарима који нису спремни да прихватају промене старе парадигме о неизлечивости меналних поремећаја. Италијанска искуства, презентована на међународним конференцијама у Богатићу и Шапцу, међутим, уверавају да је могуће смањивање броја болничких кревета у психијатријским […]

Naslovna Prozor1 1210x630 - ДЕСЕТ ИЗГУБЉЕНИХ ГОДИНА - ИЗОСТАЛЕ РЕФОРМЕ У ЗАШТИТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

ДЕСЕТ ИЗГУБЉЕНИХ ГОДИНА – ИЗОСТАЛЕ РЕФОРМЕ У ЗАШТИТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Наше друштво још није озбиљно схватило значај менталног здравља. Изостале су реформе које су биле предвиђене националном Стратегијом од 2007. до 2017. године. Успехом се, међутим, може сматрати што је у том периоду усвојено неколико закона и подзаконских аката из ове области, али је отварање свега пет Центара за ментално здравље резултат који никога не […]